Prekės kodas 065530

  Funcosil AG

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Bespalvis, skystas
  Tankis (20 °C) 0,8
  Pliūpsnio temperatūra > 61
  Ištekėjimo laikas (s) DIN 2 piltuvėlyje 46

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_I_31
  • Nešvarumų ir žaliųjų apnašų prevencija
  • AW_I_11

  Charakteristikos

  • Nepralaidus riebalams, alyvai ir nešvarumams
  • Nepralaidus vandeniui
  • Pralaidus vandens garų difuzijai
  • Atsparus šarmams
  • EG_I_19
  • Sudėtyje yra tirpiklių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

    Prieš tai naudotų valymo priemonių likučiai (pvz., paviršinio aktyvumo medžiagos, vaškai) gali neigiamai paveikti produkto veiksmingumą, todėl juos reikia kruopščiai pašalinti.

   • Paruošimas

    Statybos defektus, tokius kaip įtrūkiai, nesandarios siūlės, netinkamos jungtys, kylanti ir higroskopinė drėgmė, reikia pašalinti iš anksto.

    Būtinus valymo darbus reikia atlikti atsargiai, pvz., apipurškiant šaltu ar šiltu vandeniu arba valant garais; sunkiai pašalinamus nešvarumus valyti silpna prietaiso „rotec“ srove arba „Remmers“ valymo priemonėmis [pvz., „Clean SL“ (0671), „Clean FP“ (0666), „Clean AC“ (0672), „Combi WR“ (0675)].

  • Apdorojimas
   • VA1_I_4

    Paviršius, kurių negalima apdoroti purškiant, padengti gerai išmirkytu teptuku.

    VA1_I_5

    VA1_I_11

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

    Impregnavimo priemonės perteklių per valandą nuvalyti skiedikliu „V 101“.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs.

    Po panaudojimo ir prieš ilgesnes pertraukas įrankius išvalyti skiedikliu „V101“.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

    Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

  • Išeiga
   • Impregnanto poreikį reikia patikrinti pakankamai dideliame (1–2 m²) bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    H_I_2

    Būtina užtikrinti, kad į hidrofobiniu impregnantu padengtą plotą nepatektų vanduo.

    Netinka tirpikliams jautrioms medžiagoms, pvz., polistirolui arba bitumui.

    Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbi impregnavimo medžiagos sugertis, kuri priklauso nuo statybinės medžiagos porėtumo ir drėgmės kiekio.

    Jei aplinkoje yra statybinėms medžiagoms kenksmingų druskų, atlikti kiekybinę kenksmingų druskų analizę.

    Didelis kenksmingų druskų kiekis gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai