Prekės kodas 642005

  Color SF [basic]

  Fasadams skirti silikoninių dervų turintys dažai su apsaugine plėvele paviršiams, kuriems kyla dumblių ir grybelių pavojus

  Atspalvis: Spec. atspalviai* | 6420
  Atspalvis: Spec. atspalviai* | 6420
  Pasirinkite atspalvį
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Gryno akrilato dispersija, silikoninių dervų emulsija
  Tankis (20 °C) 1,59 g/ml
  pH-vertė Maždaug 8,5
  Pigmentai Šviesai ir šarmams atsparūs oksidų pigmentai
  Klampumas 3500 mPa∙s

  Po reakcijos

  Atspalvis Baltas
  Blizgesys Matinis, mineralinio pobūdžio
  Pralaidumas vandens garams
  (EN ISO 7783-2)
  sd < 0,14 m
  Vandens absorbcijos koeficientas
  (DIN EN 1062-3)
  w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Porėtoms mineralinėms statybinėms medžiagoms, naudojamoms lauke
  • Apkrovą laikančios silikatinės, silikoninės ir matinės dispersinės dangos
  • Sintetinių dervų tinkas

  Charakteristikos

  • Itin atsparus vandeniui w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Galima stipri vandens garų difuzija sd < 0,14 m
  • Mažas spaudimas
  • Matinis, mineralinio pobūdžio paviršius
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkių.

    Sudėtyje nėra konstrukcijoms kenksmingų druskų.

   • Paruošimas

    Apkrovą laikančius mineralinius pagrindus gruntuoti gruntu „Primer Hydro HF“.

    Trupančius, tvirtai sukibusius pagrindus gruntuoti gruntu „Primer Hydro HF“.

    Prireikus paviršiaus tekstūrą suvienodinti naudojant „Color LA Fill“.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

   • Medžiagą gerai išmaišyti.

    Paskleisti ant paviršiaus tam skirtu įrankiu.

    Priklausomai nuo pagrindo būklės, medžiagą dengti dviem sluoksniais.

    Tarp sluoksnių turi būti mažiausiai 6 val. pertrauka.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Besiribojančius paviršius apdoroti tik tos pačios gamybos partijos produktais.

    Intensyvių atspalvių, pvz., geltoni, raudoni ir pan. dažai dėl savo pigmentų gali prasčiau dengti. Prireikus padengti papildomą sluoksnį.

    Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, platus teptukas, ėriuko kailio volelis ir Airless purkštuvas

   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

    Išpurkštą medžiagą nuplauti vandeniu, kol ji dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Maždaug 0,2 - 0,3 l/m² vienam dažymui

   • Reikalingi du sluoksniai.

    Išeiga gali kisti priklausomai nuo paviršiaus savybių.

    Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai