Prekės kodas 152960

  Induline GLF-925-Glasleistenfüller

  Alkoksilą surišantis silikoninis sandariklis

  Atspalvis: Juodai pilka | 1529
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Maždaug 1,5 g/ml
  Klampumas Tepalo konsistencijos / standus

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
  • Langų rėmų ir stiklą laikančių apdailos juostelių sandarinimas ir užpildymas
  • Profesionaliam naudojimui

  Charakteristikos

  • Saugo nuo kondensato susidarymo lango rėmo apačioje
  • Sumažina prarandamą šilumos kiekį, nes izoliuoja lango rėmo apačią
  • Pagerintas sukibimo profilis, kad būtų lengviau išimti stiklą laikančias apdailos juosteles
  • Ilgalaikis elastingumas
  • Galima uždažyti pagal DIN 52452, 4 dalis
  • Paprastas apdorojimas
  • Patikrintas suderinamumas su įprastai prekyboje randamomis medžiagomis: kraštų junginiai, įstiklinimo blokeliai, VSG
  • Spalva priderinta prie kraštų junginių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

   • Paruošimas

    Suderinamumas su naudojamomis medžiagomis ir priemonėmis turi būti patikrintas, taip pat būtina atsižvelgti į mūsų aktualiausią suderinamumo lentelę.

    Esant poreikiui, pasikonsultuoti su „Remmers“ technikos skyriumi.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +35 °C

   • Antgalį nupjauti įstrižai pagal siūlės plotį ir užpurkšti hermetiko ant siūlės.

    Priemone užtepti siūlių kraštus, ją pakankamai gerai prispaudžiant.

  • Įrankiai / valymas
   • Rankinis ir slėginis pistoletas

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • 25 ml/lfdm siūlės skerspjūviui siekiant 0,25 cm²

  • Bendra informacija
   • Vadovautis IVD techninio dokumento Nr. 10 nuostatomis.

    Netinka stiklui įstatyti skirtoms išpjovoms sandarinti.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai