Straipsnio Nr. 378120

  Induline SW-900 IT

  Nuo puvimo, mėlynavimo, vabzdžių ir termitų apsaugantis impregnantas vandens pagrindu

  Atspalvis: Bespalvis | 3781

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Rišamoji medžiaga Sėmenų aliejus – polimerai
  Tankis (20 °C) maždaug . 1,008 g/cm³
  Kvapas Būdingas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko medienai
  • Spygliuočių ir lapuočių medienai
  • Stabilių matmenų medienai: pvz., langams ir durims
  • Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
  • Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
  • Statiškai apkrautoms konstrukcinėms dalims po stogu (pvz. stogo santvaros)
  • Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme pagal DIN EN 335-1, GK 2 ir 3.
  • Medienos apsaugos priemonė pagal DIN 68800-3

  Charakteristikos

  • Prevencinė apsauga nuo medieną nudažančių grybelių (mėlynavimas), medieną naikinančių grybelių (puvimas), vabzdžių ir termitų
  • Suteikia apsaugą nuo drėgmės, ypač skersiniuose pjūviuose
  • Sumažina dėmių susidarymą, naudojant kartu su spalvotais gruntais
  • "Pašiaušia" medieną, kurią galima nušlifuoti vienu šlifavimo etapu
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %

    Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo +15 °C iki 30°C.

   • Medžiagą gerai išmaišyti, netgi darbo metu arba po darbo pertraukų.

    Kvalifikuotiems specialistams: dažymas, nardinimas, apliejimas, purškimas - tik uždaruose įrenginiuose.

    Po džiūvimo dengiamas sekantis sluoksnis

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

    Padidėjus klampumui (pvz. dėl išgaravimo), trūkumą kompensuoti vandeniu (reikalingas klampumas: maždaug 45 s ištekėjimo indui esant DIN 2 mm arba maždaug 22 - 24 s ištekėjimo indui esant ISO 3 mm)

    Dėl specifinių medienos rūšių dažymo sistemų langams ir lauko durims rekomendacijų prašome kreiptis į atsakingą darbuotoją

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Galimas tolesnis apdirbimas: maždaug po 4 valandų (prie 23 °C ir 50 % s. dr.) Tolesnis apdirbimas po priverstinio džiovinimo galimas: maždaug po 90 minučių (leisti nulašėti 20 minučių/50 minučių džiūvimo fazė (35 – 40 °C)/20 minučių atvėsimo fazė)

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.dilution

    Padidėjusį klampumą (pvz. dėl garavimo) reikia sumažinti vandeniu.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, panardinimo dėžė, užliejimo staklės, purškimo įrenginiai

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo koncentratu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • 100 ml/m²: naudoti nuo grybelių, vabzdžių ir termitų

  • Bendra informacija
   • Pagal DIN 68800-1, medienos saugojimo priemonės turi būti planuojamos laiku ir kruopščiai, jas derinant su visomis statybose dalyvaujančiomis šalimis (architektas, užsakovas, darbų vykdytojas), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir vietos sąlygas.

    Laikytis techninių aprašų „Panardinimo vonelių ir lakavimo liejimo būdu įrenginių priežiūra ir techninė priežiūra“ ir „Darbo higienos nurodymai“ reikalavimų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.