Prekės kodas 163620

  Induline ZW-507i

  Skaidrus izoliuojantis gruntas vandens pagrindu, skirtas dengti purškimo metodu

  Atspalvis: Induline ZW-507i | 1636
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Akrilato derva
  Tankis (20 °C) Apie 1,03 g/cm³
  Kvapas Įprastas
  Klampumas Apie 2300 mPas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Spygliuočių ir lapuočių medienai (ypač maumedžiui ir ąžuolui)
  • Stabilių matmenų medienai: pvz., langams ir durims
  • Tarpinis sluoksnis dengiančioms ir skaidrioms sistemoms

  Charakteristikos

  • Tolygiai pasiskirsto
  • Puikus sukibimas su šlapia danga
  • Sumažina atspalvio pakitimus, kuriuos gali sukelti medienos rūgštys
  • Sumažina paviršiaus defektus, atsirandančius dėl medienai būdingų sudėtinių medžiagų (pvz., maumedžio)
  • Sumažina polinkį į spalvos patamsėjimus dėl tanino rūgšties reakcijų (pvz., ąžuolo medienai)
  • Su UV blokatoriumi, suteikiančiu didesnę apsaugą skaidriems atspalviams
  • Puikiai šlifuojasi
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

   • Paruošimas

    Jei reikia, neatspari mediena turi būti impregnuota su medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai!
    Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!)

    Gruntuoti medinius paviršius.

    Sujungimo siūles apsaugoti su Induline V-Fugenschutz arba Induline AF-920

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: +15 °C iki +30 °C.

   • Pateikti duomenys skirti neskiestai medžiagai. Geriausias rezultatas pasiekiamas esant produkto temperatūrai nuo 15 iki 20 °C.

    Būtina pasirūpinti geru vėdinimu.

    Esant poreikiui, pirmiausia užtepti nedidelį priemonės kiekį ir išbandyti ar ji tinkama ir ar gerai izoliuoja pagrindą.

    Purškimas Airless būdu: antgalis: 0,28 - 0,33 mm, purškimo slėgis: 70 - 90 bar.

    Purškimas Airmix būdu: antgalis: 0,28-0,33 mm, purškimo slėgis: 70 - 90 bar, oro slėgis: 1 - 2 bar.

    Išimtiniais atvejais gali būti reikalingas pakartotinis dengimas

    Prieš tepant paskutinį sluoksnį, nušlifuoti P 220-240 ir pašalinti šlifavimo metu atsiradusias dulkes.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.

    Dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti lazūrinių dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

    VA2_HB_15

    Dengiant vandens pagrindo dangomis visuomet yra rizika medienos rūgščių iškilimui į paviršių

    Dervų ištekėjimas yra natūralus reiškinys, kurio negalima išvengti dengiant skirtingomis dangomis, žr. Informacinį dokumentą „BFS“, Nr. 18.

    Gaminį per stipriai atskiedus, esant per aukštai medienos drėgmei arba nesilaikant rekomenduojamos sluoksnių tepimo eilės tvarkos, teptino sluoksnio storio ir džiovinimo laiko nurodymų, gali suprastėti izoliacinės gaminio savybės.

    Dengiant porėtą medieną (pvz., ąžuolą) bus užpildomos ir jos poros. Tad reikia įvertinti tai, kad atitinkamai padidės ir produkto išeiga.

    Rekomenduojama atsižvelgti į galiojančias normas ir direktyvas apie lauko medinių konstrukcijų padengimą

    Dėl specifinių medienos rūšių dažymo sistemų langams ir lauko durims rekomendacijų prašome kreiptis į atsakingą darbuotoją

   • Džiūvimas

    Nelimpa dulkės: maždaug po 1 val.
    Šlifuojama ir lakuojama: maždaug po 4 val.
    (esant 23 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei)

    Šlifuojama ir lakuojama esant pagreitintam džiovinimui: maždaug po 20 min. garavimo zona (esant maždaug 20 °C ir 65 - 75 % sant. oro drėgmei) / 75 min. sausa fazė (apie 45 °C, 1 m/s oro cirkuliacija) / 20 min. aušinimas

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • Skiedimas

    Jeigu reikia, skiedžiama su vandeniu (iki 5 %).

  • Įrankiai / valymas
   • Purškimo įranga, rankinis purkštuvas, Dynflow-įranga

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo koncentratu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • 150 - 200 ml/m² kiekvienam sluoksniui
    (šlapio sluoksnio storis: 150 - 200 µm, sauso sluoksnio storis: 35 - 45 µm)

  • Bendra informacija
   • Hermetikai turi būti pritaikyti esamai dangai ir tepami tik tuomet, kai sluoksnis yra pilnai išdžiūvęs

    Galima naudoti tik plastifikatorių neturinčius sandarinimo profilius

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.