Straipsnio Nr. 205908

  Anti-Insekt

  Medienos apsaugos priemonė tirpiklių pagrindu

  Atspalvis: Bespalvis | 2059
  Pakuotė

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) apie 0,80 g/cm³
  Pliūpsnio temperatūra apie 63 °C
  Kvapas šiam tipui būdingas
  Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje 11 s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Baldams ir nedideliems mediniams gaminiams
  • Prieš medieną ardančius vabalus kenkėjus, tokius kaip baldinis skaptukas, naminis ūsuotis ir kt.
  • Netinka termitams naikinti

  Charakteristikos

  • Greita ir veiksminga priemonė prieš medienos kenkėjus
  • Prevencinė priemonė prieš pakartotinį vabzdžių antplūdį
  • Sudėtyje esantys tirpikliai neturi aitraus kvapo
  • Giliai įsigerianti
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Nustatyti pažeidėjo rūšį ir pažeistą sritį

   • Paruošimas

    Seną dažų sluoksnį nušlifuoti, medienos paviršių nuvalyti

  • Apdorojimas
   • Tepti teptuku, mažiausiai 2 etapais

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Išdžiūvęs Anti-Insekt apdorotas paviršius gali būti uždažomas baigiamaisiais Remmers medienos produktais ne anksčiau, kaip po keturių savaičių

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Apie 24 val., esant 20°C ir 65% santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.dilution

    Paruošta naudojimui

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas (natūralių šerelių), švirkštas

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • Rekomenduojama išeiga: 300-350 ml/m²

  • Bendra informacija
   • Pagal DIN 68800-1, medienos saugojimo priemonės turi būti planuojamos laiku ir kruopščiai, jas derinant su visomis statybose dalyvaujančiomis šalimis (architektas, užsakovas, darbų vykdytojas), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir vietos sąlygas.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Apdorojimo metu atsiradę bet kokie priemonės likučiai turi būti arba surinkti ir vėl panaudoti, arba pašalinti kaip pavojingos atliekos. Pats produktas ir jo likučiai negali patekti į išleidimo angas, kanalizaciją arba tiesiai į gruntą ar vandenį. Prietaisams išplauti naudotas vanduo negali būti pilamas į nuotekas.

    Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.