Straipsnio Nr. 4400206601

  Holzschutz-Grund

  Medienos impregnantas tirpiklių pagrindu su prevencine apsauga nuo mėlynijimo ir puvinio

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko medienai
  • Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip gruntas), pvz., langams ir durims.
  • AW_HL_19
  • AW_HL_18
  • Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme pagal DIN EN 335-1, GK 2 ir 3.
  • AW_HL_20

  Charakteristikos

  • EG_SpZ_14
  • Reguliuoja drėgmę
  • Sudėtyje esantys tirpikliai neturi aitraus kvapo
  • Po padengimo paviršius gerai sukimba su sekančia danga
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %

    Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

    Pagrindas turi būti švarus ir sausas.

   • Paruošimas

    Kruopščiai pašalinti atsilupusius senus dažus, riebalus, dulkes ir kitus nešvarumus.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +25 °C

   • Gerai išmaišyti.

    Tepama teptuku

    Tepama plaušo kryptimi

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.

    VA2_HL_22

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Maždaug po 24 val., esant 20 °C ir 65 % santykinei oro drėgmei

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.dilution

    Paruošta naudojimui

  • Įrankiai / valymas
   • Natūralus šerių šepetys, paviršiaus šepetys

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • Prevencinė apsauga nuo mėlynijimo ir puvinio dengiant 140-160 ml/m². Remiantis praktika, šiai išeigai išgauti reikalingi mažiausiai du sluoksniai.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.