• Acryl 100
  • Acryl 100

  Straipsnio Nr. 736012

  Acryl 100

  Hermetikas siūlių sandarinimui

  Atspalvis: grau/ pilka | 7360
  Atspalvis: grau/ pilka | 7360
  Pasirinkite spalvą

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Susiformuoja paviršinė plėvelė Apie 15 Min. (+23°C/50 % sant. oro drėgmė)
  Klampumas Pastos konsistencijos/ tvirta
  Tankis
  (DIN EN ISO 1183-1A)
  1,6 g/cm³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Stabilių konstrukcijų sandarinimas
  • Įtrūkimų užpildymas
  • Fasadų, mūro, tinko ir medienos restauracija
  • Mažo tvirtumo medžiagoms, pvz., porėtam betonui ir gipsui
  • Mediena/ medienos siūlės, ypač medinių rąstų

  Charakteristikos

  • Dažoma
  • Atsparu lietui
  • Elastinga
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus

   • Paruošimas

    Jei siūlės skersmuo ≥ 1 cm prieš tai užpildyti jį su Rundschnur poliuretano užpildu

    Stipriai absorbuojančias siūlių briaunas gruntuoti (Acryl 100 1:1 vandenyje).

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +40 °C

   • Antgalį atitinkamai pagal siūlės plotį nupjauti įstrižai ir užpurkšti siūlę.

    Medžiagos padengimo gylis 75 % siūlės pločio

    Su pakankamu spaudimu užpildyti siūlę iki kraštų ir sulyginti sudrėkinta mentele.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Kuo siūlės gilesnės, tuo išdžiūvimo laikas ilgesnis.

    Dažais dengiama tik tuomet, kai paviršius jau negali būti pažeistas

  • Įrankiai / valymas
   • Hermetiko spaudiklis, mentelė

   • Darbo įrankiai valomi su muiluotu vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai  36 mėnesius

  • Išeiga
   • Apie 100 ml/m esant 1 cm² siūlės skerspjūviui

  • Bendra informacija
   • Kol pilnai sukietės reikia saugoti nuo vandens ir tiesioginio saulės poveikio

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atsižvelgti į IVD-Merkblatt Nr. 20 rekomendacijas!

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.