Straipsnio Nr. 316203

  Epoxi-Holzersatzmasse

  Atspalvis: Epoxi-Holzersatzmasse | 3162
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Medienai viduje
  • AW_HK_46
  • AW_HK_45
  • AW_HK_27

  Charakteristikos

  • EG_M_107
  • EG_HK_34
  • EG_HK_35
  • EG_HK_52
  • EG_HK_63
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

   • Paruošimas

    U2_HK_10

  • Apdorojimas
   • VA1_HK_34

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

    VA2_HK_8

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

    GR_HK_1

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.