Straipsnio Nr. 221330

  Adolit Holzwurmfrei

  Atspalvis: Adolit Holzwurmfrei | 2213
  Atspalvis: Adolit Holzwurmfrei | 2213
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Medienos kenkėjų naikinimas tokiuose mediniuose komponentuose kaip pvz. stogų konstrukcijų karkasai, mediniai balkiai, grindys ir t.t.
  • Prieš medieną ardančius vabalus kenkėjus, tokius kaip baldinis skaptukas, naminis ūsuotis ir kt.
  • AW_HK_35

  Charakteristikos

  • Paruošta naudojimui
  • Pasižymi geromis prasiskverbimo savybėmis
  • Bekvapis
  • EG_HK_60
  • EG_HB_107
  • Patikros trumpiniai: Ib = veiksmingai naikina vabzdžius
  • Negadina plastiko, stiklo, vario bei geležies
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Nustatyti pažeidėjo rūšį ir pažeistą sritį

    Iškilus abejonėms, pasikonsultuoti su statybų inžinieriumi.

    Užkrėstą medieną kirviu išvalyti iki giliausios vietos, iki kurios prasigraužė kenkėjai.

    Jeigu mediniai elementai taip apgadinti, kad nebeatlieka savo konstrukcijų išlaikymo funkcijos, juos arba reikia papildomai sustiprinti prevenciškai apsaugotais mediniais elementais arba visiškai pakeisti naujais.

   • Paruošimas

    Plieniniu šepečiu pašalinti kenkėjų paliktus medienos miltelius ir pleištus.

  • Apdorojimas
   • Dengimas teptuku; slėginis impregnavimas

     

    VA1_SpZ_13

    VA1_SpZ_14

     

    VA1_SpZ_12

    VA1_SpZ_7

    VA1_SpZ_8

    VA1_SpZ_9

     

    VA1_SpZ_15

    VA1_SpZ_16

     

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

    Jeigu kenkėjų naikinimo priemonės taikomos poilsiui skirtose ar šalia jų esančiose patalpose, poilsio kambariu naudotis leidžiama ne anksčiau nei po keturių savaičių.

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Bendra informacija
   • Produktas buvo įvertintas pagal biocidų reglamentą (ES) Nr. 528/2012.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Atliekų kodas 03 02 04* neorganiniai medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.