Straipsnio Nr. 238701

  PU-Holzersatzmasse, Set

  variantas
  2387 | PU-Holzersatzmasse, Set
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_HK_41
  • AW_HK_42
  • AW_HK_43
  • AW_HK_56
  • AW_HK_57
  • Profesionaliam naudojimui

  Charakteristikos

  • EG_HK_49
  • EG_HK_61
  • Atvira garų difuzijai
  • Didelis atsparumas slėgiui
  • Dažoma
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

    Leistina medienos drėgmė: u ≤ 18 %

   • Paruošimas

    U2_HK_8

    U2_HK_9

  • Apdorojimas
   • VA1_HK_28

    VA1_HK_29

    VA1_HK_30

  • Apdorojimo instrukcijos
   • VA2_HK_6

    VA2_HK_7

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti su skiedikliu V 101. Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

    GR_HK_1

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 6 mėn.

  • Bendra informacija
   • H_HK_16

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.