Prekės kodas 255230

  Adolit BQ 20

  Vandenyje tirpus skystos formos medieną apsaugantis koncentratas be sunkiųjų metalų

  Atspalvis: Bespalvis | 2552
  Atspalvis: Bespalvis | 2552
  Pasirinkite spalvą

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) Maždaug 1,25 g/cm³
  Kvapas Silpnas, būdingas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Su žeme nesiliečianti mediena pagal EN 335-1, GK 1 ir 2
  • AW_IDL_87
  • AW_HK_64
  • Taip pat tinka KVH

  Charakteristikos

  • Prevencinė apsauga nuo medieną naikinančių vabzdžių ir grybelių
  • Laikina apsauga nuo pamėlynavimo ir pelėsio džiūvimo metu
  • Didelis ekonomiškumas: žema tirpalo koncentracija ir mažas dedamas kiekis, trumpas panardinimo laikas
  • UV stabilūs kontroliniai dažikliai
  • Antikorozinis
  • Labai gerai tirpsta
  • Paprastas koncentracijos matavimas
  • Ilgalaikiu stabilumu pasižyminčios veikliosios medžiagos
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus ir be dulkių.

    Leistina medienos drėgmė: u > 20 % (išskyrus dirbtinai išdžiovintą statybinę medieną).

    Mediena jau turėtų būti galutinai supjaustyta.

   • Paruošimas

    Senus dažus (pvz., storasluoksnes lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą kruopščiai pašalinti.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C

   • Dažymas, panardinimas, panaudojimas apipurškimo tunelyje.

    Džiovinimui / fiksavimui ir norint neleisti, kad išsiplautų medienos apsaugos priemonė, medieną mažiausiai 2 dienas palaikyti po stogu. Dienos kai vyrauja šalčiai nesiskaito kaip fiksavimo laikas.

    Išdžiūvus (mažiausiai 4 savaitės), apdorota mediena gali būti toliau apdorojama nurodytomis tirpalo arba vandens pagrindu pagamintomis dažymo priemonėmis.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Užfiksavimas: mažiausiai 48 valandos
    Gali būti lakuojamas: mažiausiai 4 savaitės

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, panardinimo arba įmerkimo įrenginiai, apipurškimo tunelis

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • Dažymui, apipurškimui (purškimo tunelis) arba panardinimui / įmerkimui į koncentratą stacionariuosiuose įrenginiuose reikalingas kiekis:
    1 ir 2 naudojimo klasės = 10 g medieną apsaugančio koncentrato/m² medienos.

  • Bendra informacija
   • Vėliau atsiradusius pjautus paviršius ir sausus įtrūkimus apdoroti 20% šio produkto tirpalu.

    Produktas buvo įvertintas pagal biocidų reglamentą (ES) Nr. 528/2012.

    Pagal DIN 68800-1, medienos saugojimo priemonės turi būti planuojamos laiku ir kruopščiai, jas derinant su visomis statybose dalyvaujančiomis šalimis (architektas, užsakovas, darbų vykdytojas), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir vietos sąlygas.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Atliekų kodas 03 02 99 kitaip neapibrėžti medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.