Prekės kodas 416125

  Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ)

  Atspalvis:
  Adolit Farbstoffkonzentrat (BQ) | 4161
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_HB_83

  Charakteristikos

  • EG_HB_101
  • EG_HB_102
  • Skiedžiama vandeniu
  • EG_HB_103
  • Apdorojimas
   • VA1_HK_38

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • VA2_HK_16

    VA2_HK_17

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.