Prekės kodas 211103

  Adolit Holzbau B

  Sudėtyje sunkiųjų metalų neturinti medienos apsaugos priemonė, vandens pagrindu

  Atspalvis: Adolit Holzbau B | 2111
  Atspalvis: Adolit Holzbau B | 2111
  Pasirinkite spalvą

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) Apie 1,1 g/cm³
  Kvapas Neutralus

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Su žeme nesiliečianti mediena pagal EN 335-1, GK 1 ir 2
  • AW_IDL_87
  • AW_HK_64
  • Taip pat tinka KVH

  Charakteristikos

  • Paruošta naudojimui
  • Pasižymi geromis prasiskverbimo savybėmis
  • Prevencinė apsauga nuo medieną naikinančių vabzdžių ir grybelių
  • Negadina plastiko, stiklo, vario bei geležies
  • Bekvapis
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus ir be dulkių.

    Leistina medienos drėgmė: u > 20 % (išskyrus dirbtinai išdžiovintą statybinę medieną).

    Mediena jau turėtų būti galutinai supjaustyta.

   • Paruošimas

    Senus dažus (pvz., storasluoksnes lazūras ar dengiančius dažus), žievę ir purvą kruopščiai pašalinti.

    Sausą medieną (<20%) sudrėkinti purkštuvu su vandeniu

  • Apdorojimas
   • Dažymas, panardinimas, panaudojimas apipurškimo tunelyje.

    Išdžiūvus (mažiausiai 4 savaitės), apdorota mediena gali būti toliau apdorojama nurodytomis tirpalo arba vandens pagrindu pagamintomis dažymo priemonėmis.

    Padengtą medieną saugoti nuo lietaus, laikyti po stogu, bei ant tvirto nepralaidaus pagrindo, kad medžiaga nenutekėtų į žemę

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • Prevensinė apsauga nuo puvinio ir vabzdžių 120 ml/m² (= 132 g/m²)

  • Bendra informacija
   • Produktas buvo įvertintas pagal biocidų reglamentą (ES) Nr. 528/2012.

    Pagal DIN 68800-1, medienos saugojimo priemonės turi būti planuojamos laiku ir kruopščiai, jas derinant su visomis statybose dalyvaujančiomis šalimis (architektas, užsakovas, darbų vykdytojas), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir vietos sąlygas.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Atliekų kodas 03 02 04* neorganiniai medienos konservantai

    Atliekų kodas 03 02 99 kitaip neapibrėžti medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.