Prekės kodas 714405

  IG-10-Imprägniergrund IT

  Tirpiklinė skysta medienos apsaugos priemonė prevencinei apsaugai nuo puvinio, mėlynavimo, vabzdžių ir termitų

  Atspalvis: bespalvis | 7144
  Atspalvis: bespalvis | 7144
  Pasirinkite spalvą

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Rišamoji medžiaga Alkidinių dervų mišinys
  Tankis (20 °C) apie 0,82 g/cm³
  Kvapas Tirpiklinis, išdžiūvęs bekvapis
  Ištekėjimo laikas (s) DIN 2 piltuvėlyje apie 48 s
  Ištekėjimo laikas (s) (20° C, DIN 4) apie 11 s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko medienai
  • Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme pagal DIN EN 335-1, GK 2 ir 3.
  • Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
  • Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
  • Statiškai apkrautoms konstrukcinėms dalims po stogu (pvz. stogo santvaros)
  • Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip gruntas), pvz., langams ir durims.
  • Paruošiamiesiems darbams, prieš dengiant skaidrias ir dengiančias sistemas

  Charakteristikos

  • Profilaktinė apsaugą nuo puvinio, mėlynavimo, vabzdžių ir termitų
  • Reguliuoja drėgmę
  • Impregnuotą medį galima dengti įvairiomis medžiagomis
  • Ekonomiškas, mažos sąnaudos
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus ir sausas.

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %

    Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

   • Paruošimas

    Kruopščiai pašalinti atsilupusius senus dažus, riebalus, dulkes ir kitus nešvarumus.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo min. +5 °C iki max. +30 °C

   • Gerai išmaišyti.

    Kvalifikuotiems specialistams: dažymas, nardinimas, apliejimas, purškimas - tik uždaruose įrenginiuose.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Nelimpa dulkės: po maždaug 12 val.
    Galima uždažyti: po maždaug 24 val.

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

    Po džiovinimo gali būti dengiama tolimesnė dengianti sistema tirpiklių arba vandens pagrindu

    Dengiančiuosius lakus vandens pagrindu palikti džiūti per naktį

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.dilution

    Paruoštas naudoti

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas (natūralaus plauko), nardinimo vonelė, purškimo tunelis

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti su skiedikliu V 101.
    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • Prevensinė apsauga nuo puvinio, mėlynavimo ir vabzdžių dengiant 150 ml/m²

  • Bendra informacija
   • H_BZ_1

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Atliekų kodas 03 02 99 kitaip neapibrėžti medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.