Straipsnio Nr. 388201

  Aqua PB-006-Positivbeize

  Atspalvis: Aqua PB-006-Positivbeize | 3882
  Atspalvis: Aqua PB-006-Positivbeize | 3882
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_HB_47
  • AW_HB_113
  • AW_HB_121

  Charakteristikos

  • EG_HB_54
  • EG_HB_55
  • EG_HB_56
  • EG_HB_57
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

    Medienos drėgnumas: 8-12 %

   • Paruošimas

    U1_HB_11

    U1_HB_12

    Priemone dengti reikėtų vos nušlifavus neapdorotą medieną.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą gerai išmaišyti, netgi darbo metu arba po darbo pertraukų.

    Purškimas.

    Pistoletas su taurele: antgaliukas: 1,0 - 1,6 mm, pulverizatoriaus oro slėgis: 1,0 - 2,0 barai

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

    H_HB_25

    H_HB_21

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo koncentratu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.