Prekės kodas 236805

  Aqua FKL-402-Fugenkittlösung

  Atspalvis: Aqua FKL-402-Fugenkittlösung | 2368
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Medienai viduje
  • AW_HB_8

  Charakteristikos

  • Nedidelis apimties sumažėjimas
  • Sudėtyje yra mažai tirpiklių, švelnaus kvapo, nekenksmingas aplinkai
  • Greitas džiūvimas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

  • Apdorojimas
   • Prieš naudojimą suplakti

    VA1_HB_8

    VA1_HB_9

    Pagal poreikį darbo etapus pakartoti.

    VA1_HB_11

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu

    GR_HB_1

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.