Straipsnio Nr. 380684

  Aqua H-480-Härter

  Aqua lakų sukietinimui skirtas izocianatas

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Rišamoji medžiaga Alifatinis poliizocianatas
  Tankis (20 °C) Maždaug 1,103 g/cm³
  Kvapas Būdingas
  Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje Maždaug 52

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • 2K-Aqua lakuose yra:
   Aqua 2DS-450-2K-deimantinis spaudas
   Aqua 2HL-411/90 itin blizgus lakas
  • Skirta atitinkamiems 1K-Aqua lakams
  • Atsparumui padidinti

  Charakteristikos

  • Didina fizikinį ir cheminį atsparumą
  • Atsparus šviesos poveikiui
  • Tinkamas maišyti su patentuota dispersine priemone
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +15°C ir ne aukštesnė nei +25°C

   • Su sumaišymo santykiu ir priemonės panaudojimu susijusios detalės pateikiamos lakų komponentų techninių duomenų informaciniame dokumente

    Maišant sudėti kietiklį ir visą mišinį homogenizuoti mažiausiai 2 min. su patentuota „Remmers“ dispersine medžiaga.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

    Sumaišyti priemonės likučiai negali būti palikti uždarose pakuotėse, kad sukietėtų.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.dilution

    Paruoštas naudojimui

  • Įrankiai / valymas
   • Patentuota Remmers dispersinė priemonė

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo koncentratu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepažeistoje originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir nuo šalčių apsaugotoje vietoje galioja mažiausiai 6 mėnesius.

  • Išeiga
   • Žiūrėti pateiktus lakų komponentus

  • Bendra informacija
   • Naudojant sertifikuotus produktus ir mišinius, reikia vadovautis atitinkamais sertifikatais ir patikros ataskaitomis bei techninių duomenų informaciniu dokumentu.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.