Straipsnio Nr. 387501

  Aqua MM-825-Mattierungsmittel

  Vandens pagrindo dangoms skirta matinimo pasta

  variantas
  3875 | Aqua MM-825-Mattierungsmittel
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) Maždaug . 1,04 g/cm³
  Klampumas (20 ° C) Maždaug . 3700 mPas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Matinį atspalvį suteikianti pasta blizgumo lygiui sumažinti
  • Netinka matinėms lakų sistemoms

  Charakteristikos

  • Sumažina vandens pagrindu pagamintų dengimo priemonių blizgumo lygį
  • Blizgumo lygis gali būti sumažintas pagal poreikį
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Žiūrėti atitinkamą naudojamo lako techninį aprašymą.

   • Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

    Papildžius šiuo produktu gali pakisti cheminės ir techninės lakuoto paviršiaus savybės.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Blizgumo sumažinimas pridedant 4% Aqua MM-825:


    Produktai   
    Blizgumo sumažinimas
    Induline DW-601

    Maždaug 15- 20 vienetų

    Induline LW-700

    Maždaug 10- 15 vienetų

    Induline LW-720
    Maždaug 15- 20 vienetų
    Aqua CL-440
    Maždaug 10- 15 vienetų
    Aqua SL-418
    Maždaug 10- 15 vienetų
    Aqua DL-65/matt
    Maždaug 0- 5 vienetų
    Aqua DL-65/seidenmatt
    Maždaug 10- 15 vienetų
    Aqua DL-65/ seidenglänzend
    Maždaug 20- 25 vienetų  • Bendra informacija
   • H_IDL_73

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.