Prekės kodas 386701

  MM-823-Mattierungsmittel

  variantas
  3867 | MM-823-Mattierungsmittel
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_HB_94
  • Netinka matinėms lakų sistemoms

  Charakteristikos

  • EG_HB_108
  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

    Papildžius šiuo produktu gali pakisti cheminės ir techninės lakuoto paviršiaus savybės.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.