Prekės kodas 264003

  Holz-Tiefenreiniger

  Specialus valiklis lauko medienai, medinėms terasinėms lentoms

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 0,98 g/cm³
  Pliūpsnio temperatūra >60°C
  Kvapas Švelnus
  Klampumas Gelinis

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Medinėms terasoms
  • Dangų likučių pašalinimui (aliejaus, plonasluoksnių skaidrių dangų)

  Charakteristikos

  • Veiksmingai pašalina aliejaus ir plonasluoksnių skaidrių dangų likučius nuo medinės terasos
  • Nereikia šlifuoti paviršiaus
  • Vandens pagrindu
  • Jei reikia, šepečiai gali būti pritvirtinti prie standartinės teleskopinės rankenos
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +15 °C iki maks. +25 °C

   • Su specialiu šepečiu medžiagą gausiai paskirstyti ant viso paviršiaus

    Palaukti maždaug 30 min.

    Lengvai apipurkšti su vandeniu naudojant purkštuvą (4040 arba 4041). Taip suaktyvinamas valiklis

    Su specialiu šveitikliu nušveisti medieną pluošto kryptimi

    Medienos griovelius išvalyti su tam skirtu šepečiu

    Jei reikia, pakartotinai sudrėkinti ir nušveisti

    Itin tvirtai sukibusius senos dangos likučius reikėtų sudrėkinti ir nugrandyti su metaline mentele

    Medieną kruopščiai nuplauti su sodo laistymo žarna

    Plauti tol, kol nebeliks putojimo. Vandens likučiai labai gerai pašalinami su grubiu šepečiu

    Po džiūvimo įvertinti rezultatą ir jei reikia procesą pakartoti

    Jei reikia, reikomenduojame naudoti Holz-Entgrauer valiklį

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Kol medžiaga reaguoja mediena turi būti drėgna

    Apdorotą paviršių gausiai nuplauti vandeniu

    Plovimo vandens likučių neišleisti į gruntinius vandenis.

    Prireikus apsaugoti besiribojančias konstrukcijas ir šalia esančius pasėlius bei dekoratyvinius augalus nuo tiesioginio sąlyčio, apdengiant juos brezentu ar plėvele.

    Po 1-2 dienų džiūvimo paviršių padengti su aliejum Pflege-Öl arba WPC-Imprägnier-Öl

  • Įrankiai / valymas
   • Specialus šveitimo šepetys, teptukas

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

    Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

  • Išeiga
   • Apie 200 ml/m² vienam panaudojimui

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.