• QP Color
  • QP Color

  Prekės kodas 689311

  QP Color

  Labai greitai reaguojanti, pigmentuota sintetinės dervos danga

  Atspalvis:
  Sidabrinis pilkas/Silbergrau (RAL 7001) | 6893
  Atspalvis: Sidabrinis pilkas/Silbergrau (RAL 7001) | 6893
  Pasirinkite atspalvį
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,67 g/cm³

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,3 g/cm³

  C komp.

  Tankis (20 °C) 1,0 g/cm³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Spalvota, voleliu dengiama danga
  • Šiurkščių paviršių bazinis sluoksnis
  • Pagrindas dangoms su pabarstais
  • Šiurkščių paviršių galutinis lakavimas

  Charakteristikos

  • Visiškas sukietėjimas nuo +3 °C
  • Atsparumas dilimui
  • Atsparumas mechaniniam poveikiui
  • Atsparumas cheminiam poveikiui
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Būtina naudoti „Remmers“ gruntus: „QP Primer“, „Epoxy MT 100“, „Epoxy ST 100“, „Epoxy FAS 100“.

    Naudojant kaip apsaugą nuo šarmų, privalomas gruntavimas, užpildantis poras.

    Detalesnė informacija pateikiama atitinkamo gaminio techniniame aprašyme bei sistemos rekomendacijose.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Vėliau supilti visą C komp.

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Aplinkos ir pagrindo temperatūra nuo 0 °C iki maks. +30 °C.
    Medžiagos temperatūra ne žemesnė kaip +10 °C.

   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

    Medžiagos kietėjimą galima pagreitinti papildomai pridedant „QP Cat“
    (žr. Techninų duomenų lapą).
    Tai ypač rekomenduojama, kai pagrindo temperatūra yra < +12 °C.

  • Įrankiai / valymas
   • Guminė glaistyklė, epoksidinis volelis, tinkamas maišymo aparatas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo panaudojimo (žr. panaudojimo pavyzdžiai)

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Liejama danga/ užbarstomas sluoksnis
   • Bazinis sluoksnis šiurkštiems paviršiams

    Lieti medžiagą ant paruošto paviršiaus ir paskirstyti tinkamu epoksidiniu voleliu.

    Dar šviežias bazinis sluoksnis pertekliniai užbarstomas kvarciniu smėliu, Colorid ar pabarstais.

    Dangai sukietėjus, pašalinti neprilipusios medžiagos perteklių.

    Pabaigai dedamas sistemai numatytas fiksavimas arba sistemos galutinis sluoksnis.

    apie 0,3-0,4 kg/m² rišiklio

   • Galutinis lakavimas

    Dangai sukietėjus, pašalinti neprilipusios medžiagos perteklių.

    Medžiagą paskleisti ant paruošto paviršiaus, tolygiai paskirstyti gumine glaistykle ir galiausiai kryžminiais judesiais voluoti epoksidiniu voleliu.

    0,6 - 0,8 kg/m² rišiklio (priklausomai nuo užbarstomos medžiagos)

   • Voleliu dengiama danga

    Lieti medžiagą ant paruošto paviršiaus ir paskirstyti tinkamu epoksidiniu voleliu.

    Išeiga priklauso nuo pagrindo, temperatūros, reikalingo sluoksnio storio ir reikalavimų išvaizdai.

    apie 0,3 kg/m² rišiklio

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

    Skirtingi padengimo būdai, stiprus skersvėjis ir dideli paviršiaus temperatūros skirtumai gali nulemti nevienodą paviršiaus išvaizdą dėl blizgumo netolygumų.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

     

    Oro sąlygos ir panaudojimo būdas gali nulemti atspalvio ir paviršiaus pakitimus.

    Medžiagai kietėjant ir vykstant reakcijai pakyla temperatūra, todėl būtina laikytis nurodytų sluoksnio storių.

    Rišiklis paprastai nėra stabilus hidrolizės metu.

    Netinka nuolat drėgnoms vietoms.

    Didesni medžiagos likučiai kibire gali būti nespėti išdirbti per nurodytą apdirbimo laiką ir imti skleisti dūmus ir kvapą.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Skirta tik profesionaliems naudotojams.

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai