Prekės kodas 0750

  RM

  Pigmentuota, matinio šilko atspalvio paviršiaus sutvirtinimo priemonė

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas lenkimui Po 7 dienų: maždaug 4 N/mm²
  Po 28 dienų: maždaug 5 N/mm²
  Gniuždymo stipris Normalus < 13 N/mm²
  Minkštas < 8 N/mm²
  E modulis (DIN 1048) Normalus maždaug 11 kN/mm²
  Minkštas maždaug 7 kN/mm²
  Didžiausias grūdėtumas Smulkus 0,2 mm
  Vidutinis 0,5 mm
  Stambus 2,0 mm
  Sukibimo atsparumas tempimui (28 d.) maždaug 0,5 N/mm²
  Tūrinis tankis maždaug 1,7 kg/dm³
  Vandens sąnaudos 3,9 - 5,0 l/30 kg
  Deformacija dėl susitraukimo DIN52450 Po 7 dienų: maždaug -0,3 mm/m
  Po 28 dienų: maždaug -0,7 mm/m

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Tokių mineralinių pagrindų, kaip natūralus akmuo, plytos, betonas ir dirbtinis akmuo restauravimas, papildymas ir perprofiliavimas
  • Statybinių dekoratyvinių elementų atkūrimas taikant plūkimo metodą

  Charakteristikos

  • Mažas laisvųjų šarmų kiekis
  • Geras sukibimas nuožulniose vietose
  • Mažas vidinis įtempis
  • UV spinduliams atsparūs pigmentai
  • Reguliuojamas hidrofobiškai
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Būtini valymo darbai turėtų būti atliekami kiek įmanoma atsargiau, pvz., apipurškiant šaltu arba šiltu vandeniu arba valant garais; jeigu nešvarumai stipriai įsigėrę, pirmiausia reikėtų naudoti „rotec“ švelnaus smėliavimo metodą arba „Remmers“ valymo priemones [pvz. „Clean FP“, „Clean AC basic“, „Clean WR“].

    Meniniu ir istoriniu atžvilgiu vertingus statybinius dekoratyvinius elementus ir skulptūras apsaugoti pirmiausia atsargiai nuo jų pašalinant sukietėjusį purvą, o tada keletą kartų iš eilės juos gerai sutvirtinant atitinkamomis „Remmers KSE“ akmenį sutvirtinančiomis priemonėmis.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Ant sudrėkinto užtepti maždaug 2 mm storio kontaktinį suspensijos (sausas skiedinys ir vanduo) sluoksnį.

    Siekiant suformuoti kontaktinį sluoksnį, skiedinį tepti sluoksniais ant šviežiai užtepto pagrindo nuo 1,5 iki 3 cm, kol bus pasiektas 1–2 mm lygis virš vėlesnio galutinio paviršiaus.

    Būtina išlaikyti siūlių išdėstymą mūre!

    Dengiant ploną sluoksnį ant taisomų vietų kraštų, apdorojimą galima palengvinti į paruoštą vandenį įpylus „ZM HF [basic]“ (santykiu 1:10); taip šiek tiek sulėtinamas kietėjimas ir padidinamas tempiamasis stipris.

    Skiediniui pakankamai sukietėjus (kai grūdeliai „iššoka“), paviršių pašiaušti arba nugremžti iki galutinio paviršiaus lygio.

    Taisomas vietas priderinti prie likusio paviršiaus struktūros (naudojant grandiklį arba šlifavimo įrankį).

    Palaukti mažiausiai 24 val. prieš dengiant kitą dangos sluoksnį.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Atspalviui įtakos turi apdailos ir paviršiaus apdorojimo tipas ir trukmė.

    Naudojant skirtingų partijų produktus, atspalviai gali šiek tiek skirtis!

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankis, mentelė, išlyginimo mentelė, mentelė su kempine, valymo kempinė, mentelė su veltiniu paminkštinimu

   • Maišymo prietaisas, mentelė, glaistyklė, trintuvė su kempine, trintuvė

    Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Maždaug 1,6 kg/l ertmė

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Specialūs atspalviai pagal atspalvio numerį (MF-Nr., spalvų paletę, NCS ir pan.) arba pagal pateiktą pavyzdį (jei spalvos palaipsniui keičiasi, aiškiai nurodyti pageidaujamą spalvą).

    Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai