Prekės kodas 061605

  Antihygro

  Vandeninis impregnantas gamtiniams akmenims su molinga, mineraline struktūra, stabdantis vandens sukeltą išbrinkimą

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) Maždaug 1,0 g/cm³
  Spalva Bespalvis
  Kvapas Neutralus
  Veikliųjų medžiagų kiekis 0,2 Mol/l

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Gamtiniai akmenys, pasižymintys molinga mineraline struktūra
  • Dėl molingų mineralinių komponentų atsiradusio klimato poveikio mažinimas

  Charakteristikos

  • Drėgmės sukelto išbrinkimo mažinimas
  • Išbrinkimo greičio mažinimas
  • Nehidrofobizuojantis
  • Nedidina tvirtumo
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti sugeriantis, švarus, be dulkių ir sausas.

   • Paruošimas

    Būtini valymo darbai turėtų būti atliekami kiek įmanoma atsargiau, pvz. apipurškiant šaltu arba šiltu vandeniu arba valant garais; jeigu nešvarumai stipriai įsigėrę, pirmiausia reikėtų naudoti arba rotec švelnios srovės metodą arba Remmers valymo priemones [pvz. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR].

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +8 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

   • Impregnavimo priemonę tepti nespaudžiant, o ją tiesiog užliejant (vengti miglos efekto), taip kad ant statybinės medžiagos paviršiaus susidarytų žemyn tįstanti 30 - 50 cm ilgio plėvelė.

    Leisti tekėti horizontaliai nuo viršaus link apačios pavienėmis atkarpomis ir iš karto jas apdoroti plačiu teptuku.

    Šį procesą pakartoti kelis kartus (mažiausiai du kartus), (tepti skystą impregnavimo priemonę ant drėgno paviršiaus) kol impregnavimo priemonė nustos gertis.

    Paviršių, kurio negalima apdirbti purškimo būdu, padengti su gerai išmirkytu teptuku arba voleliu

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Šviežiai padentus paviršius saugoti nuo stipraus lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo.

  • Įrankiai / valymas
   • Nerūdijantys žemo slėgio prietaisai, krovimo-iškrovimo bei purškimo įrenginiai, vandens siurbliai, teptukai ir platūs teptukai

   • Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs

    Po panaudojimo ir prieš ilgesnes pertraukas įrankius nuplauti su vandeniu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

    Produkto likučius sunaudoti artimiausiu metu

  • Išeiga
   • Nendrinis smiltainis: 1,0 – 4,5 l/m²
    Margas smiltainis: 0,3 – 2,5 l/m²
    Tufas: 1,0 – 6,0 l/m²
    Plytos: 0,2 – 3,0 l/m²

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbią reikšmę turi pakankamas kiekis impregnavimo priemonės; tai priklauso nuo kiekvienos konstrukcijos porėtumo ir drėgmės kiekio

    Prieš tai naudotų valymo priemonių likučiai (pvz. tensidai, vaškai) gali neigiamai paveikti priemonės veiksmingumą, todėl jie turi būti visiškai pašalinti.

    Didelis šarmingumas gali neigiamai paveikti priemonės veiksmingumą.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.