Straipsnio Nr. 054825

  BSP Historic

  Liejamasis mineralinis pripildymo ir įpurškimo skiedinys

  Atspalvis: pilka (gaminio spalva) | 0548
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Atsparumas lenkimui (28 d) Maždaug 0,6 N/mm²
  Gniuždymo stipris Maždaug 2,5 N/mm²
  Dyn. E-Modulis Maždaug 3500 N/mm²
  Pradeda stingti (20 °C) > 4 valandas
  Baigia stingti (20 °C) > 6 valandas
  Šviežio skiedinio tankis Maždaug 1,8 g/cm³
  Didžiausias grūdėtumas < 0,5 mm
  Sukibimo atsparumas tempimui (28 d.) Maždaug 0,21 N/mm²
  Naudojamas vanduo 7,5-8,4 l/30 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Siūlių, mažų ertmių ir 2-10 mm įtrūkimų užpildymas ir suspaudimas
  • Mūre netvirtai besilaikančio skiedinio užpildo sutvirtinimas

  Charakteristikos

  • Gerai išsilieja
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra : ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Nespaudžiant per piltuvėlį.

    Ertmes nespaudžiant užpildant skiediniu, šį pilti per piltuvėlį.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

    Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankiai, mentelė, užpildymui skirtas piltuvėlis Klojant įrenginiu, prašome pasikonsultuoti su RTS!

   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Išeiga
   • Maždaug 1,2 - 1,6 kg/l ertmė

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.