Straipsnio Nr. 656410

  CL Fill Q4 Historic

  Atspalvis: CL Fill Q4 Historic | 6564
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_SpM_3
  • AW_SpM_4

  Charakteristikos

  • Aktyvūs kapiliarai
  • EG_SpM_4
  • Tinkamas alergiją turintiems asmenims
  • Natūraliai antiseptiškas
  • EG_SpM_8
  • Mažas spaudimas
  • Stiprus sukibimas
  • EG_SpM_7
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, be įtrūkimų (išskyrus itin plonus įtrūkimus)

    Kenksmingos druskos turi būti pašalintos

    Absorbuojantis

   • Paruošimas

    Pagrindą sudrėkinti

    VA1_RM_30

     

    VA1_RM_28

    VA1_RM_29

  • Apdorojimas
   • Priemonę tam skirtais įrankiais dėti kaip kontaktinį sluoksnį.

    VA1_SpM_1

    Priemonę tam skirtais įrankiais dėti kaip kontaktinį sluoksnį.

    Intervalai tarp sluoksnių turi būti ne mažiau kaip 12 val.

    Paviršių išlyginti tinkamais įrankiais.

    Po sutvirtėjimo paviršius abdirbamas toliau

    Po sukietėjimo galima šlifuoti

    VA1_M_717

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Pagrindo sugeriamąsias savybes patikrinti ant pakankamai didelio bandymams skirto paviršiaus.

    Siekiant išvengti pradėjimo žymių, dirbti vienu užėjimu, kol priemonė ir pagrindas dar neišdžiūvę.

    Dengiant besiribojančius paviršius būtina naudoti medžiagas iš tos pačios partijos, t.y. turinčias vienodą partijos numerį.

    Išdžiūvus ir sukietėjus paviršiui, galutinis atspalvis priklauso nuo pagrindo sugeriamųjų savybių, aplinkos sąlygų, apdirbimo ir papildomo apdorojimo.

    Po apdirbimo papildomai drėkinant pagrindą gali pakisti spalva.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius ir suteptas vietas iškart po darbo plauti su vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.