Straipsnio Nr. 056915

  Stuckmörtel GF RZ

  Greitai kietėjantis liejamas skiedinys lipdinių gamybai, romancemento pagrindu

  Atspalvis: Stuckmörtel GF RZ | 0569
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Atsparumas spaudimui (28 d) > 1,5 N/mm²
  Grūdėtumas < 0,5 mm
  Tūrinis tankis Apie 1,0 kg/dm³
  Naudojamas vanduo 33 % atitinka aie 3,3 l / 10 kg
  Atsparumo gniuždymui klasė CS II

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Naudojama istoriniams, prieš 1914 m. pastatytiems statiniams iš romancemento
  • Gamyklinė lipdinių gamyba liejimo būdu

  Charakteristikos

  • Brinkstantis
  • Grūdėtumas: < 0,5 mm
  • Atsparumas tempimui: > 1,5 N/mm² (M1)
  • Gamtinis cementas, daugiau nei 150 metų žinomas tuo pačiu pavadinimu Romos cementas arba Romos klintys. Tradiciškai šachtinėje krosnyje prie žemos temperatūros kaitinamos klintys dar iš kreidos periodo.
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Forma turi būti švari, be dulkių

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +30 °C

   • Skiedinį lėtai ir tolygiai įpilti į formą

    Priklausomai nuo lipdinio dydžio ir formos, maždaug po 3 val. galima nuimti formą, o jei reikia, apdirti toliau

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Ką tik padarytas konstrukcijas mažiausiai 4 dienas saugoti nuo pernelyg greito išdžiūvimo, nuo šalčio ir lietaus

    Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

    Gaminant ilgesnes formas reikėtų papildomai naudoti armatūros sutvirtinimą, kad konstrukcija nesulužtų

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankis, glaistyklė, mentelė

   • Darbo įrankius prieš sustingstant skiediniui reikia plauti su vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Sausai, nepradarytoje pakuotėje galima laikyti apie 6 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 1,2 kg/l ertmei

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.