Straipsnio Nr. 060805

  Funcosil SL

  Bespalvis, hidrofobinis impregnantas kalkakmeniui silano / siloksano pagrindu

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Išvaizda Bespalvis, skysto pavidalo
  Tankis (20 °C) Maždaug 0,79 g/cm³
  Pliūpsnio temperatūra Maždaug 40 °C
  Ištekėjimo laikas (s) DIN 2 piltuvėlyje 44
  Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje 10
  Veikliųjų medžiagų pagrindas Silanas / siloksanas
  Veikliųjų medžiagų kiekis masės % Maždaug 7
  Pagalbinės medžiagos Bekvapiai angliavandeniliai

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Fasadų apsauga nuo stipraus lietaus
  • Sumažina nešvarumų ir organinių apnašų (samanų ir pan.) susidarymą
  • Mineralinėms statybinėms medžiagoms, visų pirma kalkakmeniui

  Charakteristikos

  • Gerina atsparumą šalčiams ir tirpdančioms druskoms
  • Nepralaidu vandeniui
  • Laidus vandens garams
  • Puikiai įsigeria
  • Atsparu UV spinduliams
  • Atsparu šarmams
  • Puikus ilgalaikis poveikis
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus ir sausas.

    Prieš tai naudotų valymo priemonių likučiai (pvz. tensidai, vaškai) gali neigiamai paveikti priemonės veiksmingumą, todėl jie turi būti visiškai pašalinti.

   • Paruošimas

    Statybinių konstrukcijų defektai, pvz., įtrūkimai, netinkami sujungimai, kylanti drėgmė turi būti pašalinti.

    būtinus valymo darbus reikia atlikti atsargiai, pvz. apipurškiant šaltu ar karštu vandeniu arba valant garais; Sunkiai pašalinamą purvą valyti silpna 25 l talpos ROTEC priemonės (5235) srove arba REMMERS valymo priemonėmis [pvz. purvo tirpikliu (0671), CLEAN FP (0666), CLEAN AC (0672), COMBI WR (0675)].

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +10 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

   • Impregnavimo priemonę tepti nespaudžiant, o ją tiesiog užliejant (vengti miglos efekto), taip kad ant statybinės medžiagos paviršiaus susidarytų žemyn tįstanti 30 - 50 cm ilgio plėvelė.
    Leisti tekėti horizontaliai nuo viršaus link apačios pavienėmis atkarpomis ir iš karto jas apdoroti plačiu teptuku.
    Šį procesą pakartoti kelis kartus (mažiausiai du kartus), (tepti skystą impregnavimo priemonę ant drėgno paviršiaus) kol impregnavimo priemonė nustos gertis.

    Paviršių, kurio negalima apdirbti purškimo būdu, padengti su gerai išmirkytu teptuku arba voleliu

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Šviežiai padentus paviršius saugoti nuo stipraus lietaus, vėjo, saulės ir kondensato susidarymo.

    Impregnavimo priemonės perteklių valandos bėgyje reikia nuvalyti su skiedikliu V 101.

  • Įrankiai / valymas
   • Tirpikliams atsparūs žemo slėgio prietaisai, krovimo-iškrovimo ir purškimo įrenginiai, vandens siurbliai, teptukai, platūs teptukai ir voleliai iš avies kailio

   • Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs

    Po panaudojimo ir prieš ilgesnę pertrauką, įrenginius išvalyti V 101 skiedikliu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

    Produkto likučius sunaudoti artimiausiu metu

  • Išeiga
   • Gamtinis akmuo (smulkus poringumas): 0,2-0,5 l/m² Gamtinis akmuo (stambus poringumas): 0,4-1,5 l/m²

   • Impregnanto išeigą reikia patikrinti ant pakankamai didelio (1-2 m²) bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Turi būti užtikrinta, kad vanduo negalėtų pasiekti hidrofobinės zonos

    Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbią reikšmę turi pakankamas kiekis impregnavimo priemonės; tai priklauso nuo kiekvienos konstrukcijos porėtumo ir drėgmės kiekio

    Poveikio patikrinimas: Mineralinių konstrukcijų vandens sugeriamumą galima patikrinti su Funcosil bandymų lenta arba Funcosil mėgintuvėliu (pagal prof. Karsten, Art. 4954). Poveikio patikrinimas vyksta ne anksčiau kaip po 6 savaičių po padengimo

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.