Straipsnio Nr. 058825

  RM GF

  Mineralinis akmens restauravimo skiedinys

  variantas
  ≤ 0,5 mm
  variantas
  M15
  Atspalvis: Pilka (gaminio spalva) | 0588
  Atspalvis: Pilka (gaminio spalva) | 0588
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Nutraukta prekė Tai nebenaudojamas artikulas, kurį šiuo metu galima įsigyti tik ribotai. Daugiau informacijos apie produktą ir alternatyvas galite gauti iš Remmers atstovų.

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Atsparumas lenkimui (28 d) Apie 7 N/mm²
  Atsparumas spaudimui (28 d) Apie 20 N/mm²
  E modulis (DIN 1048) Apie 17 kN/mm²
  Didžiausias grūdėtumas 0,5 mm
  Tūrinis tankis Apie 1,6 kg/dm³
  Naudojamas vanduo 5,8 - 6,0 l/30 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Skulptūrų formavimas liejimo būdu
  • Atvirų ir uždarų formų liejimas

  Charakteristikos

  • Tinkamas liejimui
  • Mažas laisvųjų šarmų kiekis
  • Žemos įrąžos
  • UV spinduliams atsparūs pigmentai
  • Reguliuojami hidrofobiškai
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Būtini valymo darbai turėtų būti atliekami kiek įmanoma atsargiau, pvz. apipurškiant šaltu arba šiltu vandeniu arba valant garais; jeigu nešvarumai stipriai įsigėrę, pirmiausia reikėtų naudoti arba rotec švelnios srovės metodą arba Remmers valymo priemones [pvz. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR].

    Meniniu ir istoriniu atžvilgiu svarbius statybinius dekoratyvinius elementus ir skulptūras restauruoti pirmiausia atsargiai nuo jų pašalinant sukietėjusį purvą, o tada keletą kartų iš eilės juos gerai sutvirtinant atitinkamomis Remmers KSE akmenį sutvirtinančiomis priemonėmis.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Ja nepieciešams, izveidot veidni.

    Esant poreikiui, paruošti kontaktinį sluoksnį.

    Skiedinį lėtai pilti išilgai tam skirtos medinės lentjuostės arba į specialų pylimo įtaisą, formoje tolygiai išliejant ploną sluoksnį.

    Jei reikia, papurtyti

    Priklausomai nuo sukurtos kopijos formos ir dydžio, ši gali būti išimta ir jeigu reikia papildomai apdorojama po maždaug 24 val.

    Sekanti danga turėtų būti dengiama ne anksčiau kaip po 24 val.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Paviršiaus ir produkto apdirbimo būdas bei trukmė tiesiogiai įtakoja atspalvį

    Naudojant produktus iš skirtingų gamybos partijų, gali šiek tiek skirtis atspalviai!

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Išeiga
   • Maždaug 1,8 kg/l ertmė

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Spec. atspalviai pagal atspalvio numerį (MF-Nr., spalvų paletę, NCS ir t.t.) arba pagal pateiktą pavyzdį (kai pasikeičia spalva, aiškiai nurodykite pageidaujamą spalvą)

    Po džiūvimo ir sukietėjimo galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdirbimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis, nei vėliau išlygintas arba "pašiauštas" paviršius. Dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo gali taip pat šiek tiek skirtis atspalviai.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Šarminiai rišikliai gali sukelti ardantį poveikį spalvotiesiems metalams

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.