Straipsnio Nr. 030920

  BSP 6

  Tekamasis mineralinis užpildymo ir įpurškimo skiedinys

  variantas
  M5 kietas
  Atspalvis: Pilkas | 0309
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Atsparumas lenkimui 7 d: maždaug. 1,0 N/mm²
  28 d: maždaug. 2,0 N/mm²
  Gniuždymo stipris 7 d: maždaug. 3,0 N/mm²
  28 d: maždaug. 6,0 N/mm²
  Pradeda stingti (20 °C) > 8 Valandos
  Baigia stingti (20 °C) > 10 Valandos
  Didžiausias grūdėtumas < 0,2 mm
  Oro porų tūris < 10 Pilna.-%
  pH-vertė maždaug. 12
  Porėtumas > 20 Pilna.-%
  Naudojamas vanduo 8-9 l/20 kg
  Šarmų kiekis < 0,5 %

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Tuščių ertmių turinčio bei nepritvirtinto mūro sutvirtinimas (pagal WTA techninį aprašymą 4-3)
  • Siūlių ir gręžtinių ertmių užpildymas
  • Paruošiamasis gręžtinių ertmių apdirbimas atliekant daugiapakopį injektavimą

  Charakteristikos

  • Mažas klampumas (ypač takus)
  • Mažas susitraukimas
  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje neturi likti gręžimo dulkių

   • Paruošimas

    Skersinis mūro sandarinimas

    Injektavimo ertmių gręžimas: Viena eile, skersmuo 18 - 30 mm, atstumas 10 - 12,5 cm, pasvirimo kampas apie 45 °, skylės gylis iki maždaug 5 cm iki sienos galo

    Sienoms, kurių storis> 0,6 m, rekomenduojama injektavimo ertmes gręžti iš abiejų pusių

     

    Mūro ertmių užpildymas

    Injektavimo ertmių gręžimas: skersmuo 18 - 30 mm, pasvirimo kampas apie 45 °, gręžinio gylis max iki 5 cm iki sienos galo

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo +5 ° C iki maks. +30 ° C

   • Ertmių, susidariusių mūre, užpildymas

    Nespaudžiant per piltuvėlį.

    Žemo slėgio užpildymas su spec. injektavimo įranga su spec. antgaliais

     

    Vėlesnis horizontalios hidroizoliacijos įrengimas - daugiapakopis injektavimas -

    Tuščiavidurio mūro ertmes užpildyti per injektavimo angas

    Sukietėjusias užpildytas injektavimo angas pradurti lancetu/adata

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

    Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankiai, piltuvas, įpurškimo antgalis Tinkami įpurškimo siurbliai (pvz. Desoi)

   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Išeiga
   • Ca. 1,2 kg/l ertmė

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.