Straipsnio Nr. 107716

  Kompressenputz

  Atspalvis: Kompressenputz | 1077
  Atspalvis: Kompressenputz | 1077
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Druskų ir drėgmės sumažinimui
  • AW_M_631
  • AW_M_591
  • Seniems pastatams, rūsiams, fasadams

  Charakteristikos

  • Itin gerai kaupia druskas
  • Aktyvūs kapiliarai
  • Atstatoma
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

    Pašalinti tinko bei kitų dangų sluoksnį mažiausiai 80 cm aplink pažeidimo vietą

    Pažeistas siūles išskusti mažiausiai iki 2 cm gylio

    Produktą dėti kaip išlyginamąjį glaistą (kontaktinį sluoksnį).

  • Apdorojimas
   • Produktas dengiamas su tam skirtu įrankiu arba įranga

    Paviršių išlyginti su glaistykle

    Po sutvirtėjimo paviršius abdirbamas toliau

    Prieš dedant sekantį sluoksnį, paviršius turi būti pakankamai išdžiūvęs ir sušiurkštintas grotuota mentele.

    Kitus sluoksnius dėti galima po 3 dienų.

     

    Vienas sluoksnis

    Vieno sluoksnio storis iki 20 mm.

     

    Du sluoksniai

    Vienu metu dedamo sluoksnio storis yra 10 - 20 mm.

    Sluoksnio storis iki 30 mm kai dedamas šviežias ant šviežio.

    VA1_M_626

    Pirmą sluoksnį "pašiaušti" su tam skirtomis šukomis

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

    Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

    Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Sausai, nepradarytoje pakuotėje galima laikyti apie 6 mėn.

  • Išeiga
   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.