Straipsnio Nr. 057625

  CL Top Historic

  Atspalvis: CL Top Historic | 0576
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_561

  Charakteristikos

  • Remiantis istorinių paminklų priežiūros tikslais padaryta pagal originalą
  • Pritaikyta rišamoji priemonė
  • Pritaikyta sijojimo linija
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Pagrindas: absorbuojantis, mažo tvirtumo

    Produktą dengti kaip išlyginamąjį sluoksnį > 50 %

    Pagrindas: silpnai absorbuojantis

    Produktą dėti kaip išlyginamąjį glaistą (kontaktinį sluoksnį).

  • Apdorojimas
   • Tepti skiedinį ranka, storesniu nei 15 mm sluoksniu arba padengti tinkavimo mašina.

    Maksimalus sluoksnio storis apie 20 mm (specifinė receptūra).

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

    Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

    Mechaninis apdorojimas negalimas dėl kiekvieno objekto specifinių sąlygų.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Sausai, nepradarytoje pakuotėje galima laikyti apie 6 mėn.

  • Išeiga
   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.