Straipsnio Nr. 22202016

  Plėvelę sudaranti Peel-Off pasta, kurios sudėtyje nėra tirpiklių, dulkėms, suodžiams ir kitokiam purvui šalinti nenaudojant vandens.

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) A komponentas: 0,94 g/ml B komponentas: 1,05 - 1,20 g/ml priklausomai nuo tipo
  pH vertė (20 °C) A komponentas: maždaug 10,0 priklausomai nuo tipo
  B komponentas: 10,0 - 11,0 g/ml priklausomai nuo tipo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pažeidžiamos bei aukštos kokybės vidaus zonos
  • Paviršiniai nešvarumai ant tinkavimo gipso, gamtinio akmens, marmuro, betono, plytų, tinko, gipsinio plastiko, poliruotos medienos ir sintetinių statybinių medžiagų
  • 1 tipas
   Fizinis lengvai pašalinamų nešvarumų nuvalymas
  • 2 tipas
   Marmurui skirtas specialus valiklis
  • 3 tipas
   Fizinis ir cheminis bendro pobūdžio nešvarumų valymas
  • 5 tipas
   Visų pirma gaisro sukeltoms nuosėdoms valyti
  • Profesionaliam naudojimui

  Charakteristikos

  • Valo savaime ir giliai paveikdamas
  • Sudaro plėvelę ir suriša nešvarumus
  • Valymas be dulkių ir be papildomo vandens poreikio
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Su kompleksiniu priedu, pritaikant prie pagrindo ir užterštumo lygio
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Valomas pagrindas turi būti sausas, ant jo negali būti dulkių ar užkritusių nuosėdų.

   • Paruošimas

    Tinkamu įrankiu nuvalyti pagrindą.

    Paskirti bandomąjį plotelį valymo efektyvumui įvertinti.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Priemonę gerai išmaišyti tinkamu įrankiu.

    Esant poreikiui, sudėti B komponentą ir gerai išmaišyti.

    Tinkamu įrankiu dėti ant pagrindo padengiant visą jo plotą.

    Rankiniu būdu arba su Airless purkštuvu paskirstyti priemonę ant viso paviršiaus.

    Užsilenkimai ir kontūrai turi būti gerai užpildomi priemone

    Plėvelę pašalinti po 24 valandų, jeigu priemonė jau visiškai išdžiūvusi, ją tolygiai nutraukiant.

    Švarūs paviršiai gali būti papildomai nuvalomi drėgna kempine arba vidutinio kietumo šepečiu (su nailono šereliais).

    Naudoti kiek įmanoma mažiau vandens.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, volelis iš ėriuko kailio, glaistyklė ir išlyginimo mentelė Airless prietaisai Rekomenduojama naudoti įrankius iš nerūdijančio plieno arba plastiko.

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Vėsiai, sausai ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje nepradarytas pakuotes su produktu galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (komponentą A) ir 24 mėnesius (komponentą B).

  • Išeiga
   • Maždaug 1,0 kg/m², jeigu paviršius yra lygus Maždaug 1,0 – 3,0 kg/m², jeigu paviršiaus struktūra nėra lygi

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Būtina laikytis nurodyto sumaišymo santykio.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Po panaudojimo galimai kontaminuota medžiaga turi būti utilizuota vadovaujantis galiojančiais potvarkiais.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.