Straipsnio Nr. 110025

  Betofix SPCC

  Atspalvis: Betofix SPCC | 1100
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_760
  • AW_M_762
  • AW_M_768

  Charakteristikos

  • Didelis atsparumas chloridų prasiskverbimui
  • EG_M_279
  • EG_M_378
  • EG_M_377
  • Puikiai tinkama naudojimui virš galvos
  • Atsparumas šalčiui ir barstomai druskai
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    U2_M_110

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

    Atidengti plieninius elementus, nuo jų pašalinti rūdis iki SA 2 ½ grynumo lygio.

  • Apdorojimas
   • VA1_M_750

     

    Sudrėkintas pagrindas dar turi būti šiek tiek sugeriantis.

     

    VA1_M_793

     

    VA1_M_809

    VA1_M_810

     

    Mechaninis apdirbimas

    Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

     

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.