Prekės kodas 092084

  Rostschutz EP 2K

  Atspalvis: Rostschutz EP 2K | 0920
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_173

  Charakteristikos

  • EG_GR_160
  • EG_GR_161
  • EG_GR_34
  • EG_GR_162
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Nuo plieninių paviršių, pvz. su smėliasrove SA 2 1/2, turi būti pašalintos rūdys bei valcavimo plėvelė.

    Pagrindas turi būti švarus ir sausas.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Kietiklį (komp. B) supilti į pagrindinę masę (komp. A).

    ZB_IDL_2

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

  • Apdorojimas
   • Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

    AB_B_115

    AB_B_116

    AB_B_118

  • Įrankiai / valymas
   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankiai ir bet kokie nešvarumai turi būti nuvalomi su V 103 skiedikliu nedelsiant, kol dar yra švieži.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepažeistoje originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir nuo šalčių apsaugotoje vietoje galioja mažiausiai 9 mėnesius (A komponentas) arba 24 mėnesius (B komponentas).

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos čia pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (esant +20 °C). Darbus atliekant statybų aikštelėje šios vertės gali nežymiai skirtis.

    Naudoti tik mažiems plotams!

    H_B_159

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose