Prekės kodas 055625

  Betofix HQ6

  Atspalvis: Betofix HQ6 | 0556
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mineraliniai pagrindai sausose, drėgnose, šlapiose patalpose ir povandeniniuoe plotuose
  • Plieninių konstrukcijų, geležinkelio bėgių, vėjo jėgainių, tiltų atramų liejimui ir užpildymui
  • Siūlių užpildymui tarp gelžbetonio plokščių, rūsio perdangų ir kitų konstrukcijų
  • AW_M_34
  • AW_M_36
  • Didelių ertmių užpildymas betono konstrukcijose pagal Rili-SIB 3 pataisą
  • AW_M_108
  • Viduje ir išorėje

  Charakteristikos

  • Gerai išsilieja
  • EG_M_45
  • Brinkstantis
  • Nepralaidus vandeniui
  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • EG_M_50
  • Degumas: klasė A1
  • EG_M_63
  • Atsparumas šalčiui ir barstomai druskai
  • Antikorozinis
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Betoninis pagrindas:
    stabilus, švarus, be dulkių.
    Laikykitės galiojančių techninių taisyklių dėl šių parametrų:
    - Pagrindo atsparumas tempimui sukibimas
    - Minimalus šiurkštumas / šiurkštumas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • sluoksnio storis

    VA1_M_801

     

    VA1_M_534

    Dengiama be sustojimo iš vienos pusės arba kampo

    Jei reikia, papurtyti

     

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Produkto duomenys buvo išgauti laboratorijoje pagal DAfStb Rili – VeBMR

    Šarminiai rišikliai gali sukelti ardantį poveikį spalvotiesiems metalams

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.