Prekės kodas 687001

  IR PUR 250

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_248
  • AW_GR_270
  • AW_GR_271
  • AW_GR_255
  • AW_GR_141
  • AW_GR_256

  Charakteristikos

  • EG_GR_209
  • Didelis atsparumas chemikalams
  • EG_FM_2
  • EG_GR_206
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    U1_B_67

    U1_B_68

    VA_B_44

   • Paruošimas

    U2_B_36

    U2_B_37

  • Apdorojimas
   • VA_B_45

    VA_B_46

  • Apdorojimo instrukcijos
   • H_B_121

    H_B_122

    H_B_123

    U2_B_32

    H_B_125

    H_B_126

    Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

  • Įrankiai / valymas
   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankius ir kitas suteptas vietas valyti nedelsiant, dar šviežios būklės, su skiedikliu V101.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos čia pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (esant +20 °C). Darbus atliekant statybų aikštelėje šios vertės gali nežymiai skirtis.

    H_B_193

    H_B_127

    H_B_128

    Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose