Straipsnio Nr. 110830

  BTM Bio Trennkonzentrat

  Biologiškai išskaidomas dangoms atskirti naudojamos medžiagos koncentratas

  variantas
  1108 | BTM Bio Trennkonzentrat
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) 0,92 g/cm³
  Spalva Gelsvai ruda
  Pliūpsnio temperatūra > 200
  Konsistencija Skysta

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Sugeriantys ir nesugeriantys klojiniai, naudojami kaip pagrindai
  • Šildomi klojiniai iki +80 °C
  • Dangų atskyrimui naudojama medžiaga, skirta karšto bitumo dangoms

  Charakteristikos

  • Gali būti naudojama universaliai skirtingiems klojiniams
  • Puikiai atskiria, tausoja klojinius ir yra atspari oro sąlygoms
  • Galima dažyti arba purkšti
  • Ekonomiškas vartojimas, nes priemonę galima skiesti priklausomai nuo panaudojimo būdo
  • Biologiškai skaidomas
  • Silpno kvapo
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Purvinus arba vašku padengtus klojinius išvalyti.

   • Paruošimas

    Naujus medienos klojinius prieš pirmą panaudojimą padengti pakankamu cemento klijų sluoksniu, sekančią dieną nuvalyti šepečiu ir padengti dangoms atskirti naudojama medžiaga.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +80 °C.

   • Medžiagą užtepti plonu sluoksniu.

    Neleisti, kad susidarytų balutės.

  • Įrankiai / valymas
   • Žemo slėgio purkštuvas, platus teptukas, volelis, trumpų šerių šluota, guminis stumtuvas, skudurėlis

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo dedamo sluoksnio ir klojinio paviršiaus. Kaip klojinio aliejus: maždaug 1 l koncentratas / 200 – 300 m², priklausomai nuo sugėrimo intensyvumo Kaip bitumo dangas atskirianti medžiaga: maždaug 1 l koncentratas / 30 – 50 m²

  • Bendra informacija
   • Dengiant matomus betoninius paviršius, parinkti bandymams skirtus plotelius pagal DBV informaciniame dokumente nurodytas matomo betono klases.

    Ant medžiagos paviršiaus esančius medžiagos likučius visiškai pašalinti prieš pradedant dažyti ar dengti kitas dangas.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.