Straipsnio Nr. 111710

  BTM Universal

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Sugeriantys ir nesugeriantys klojiniai, naudojami kaip pagrindai
  • Šildomi klojiniai iki +80 °C
  • AW_BTM_3

  Charakteristikos

  • Gali būti naudojama universaliai skirtingiems klojiniams
  • EG_BTM_2
  • Puikiai atskiria, tausoja klojinius ir yra atspari oro sąlygoms
  • Galima dažyti arba purkšti
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Silpno kvapo
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Purvinus arba vašku padengtus klojinius išvalyti.

   • Paruošimas

    Naujus medienos klojinius prieš pirmą panaudojimą padengti pakankamu cemento klijų sluoksniu, sekančią dieną nuvalyti šepečiu ir padengti dangoms atskirti naudojama medžiaga.

  • Apdorojimas
   • Paruoštas naudoti tiesiai iš talpos

    Medžiagą užtepti plonu sluoksniu.

    Neleisti, kad susidarytų balutės.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Bendra informacija
   • Dengiant matomus betoninius paviršius, parinkti bandymams skirtus plotelius pagal DBV informaciniame dokumente nurodytas matomo betono klases.

    Ant medžiagos paviršiaus esančius medžiagos likučius visiškai pašalinti prieš pradedant dažyti ar dengti kitas dangas.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.