Straipsnio Nr. 123025

  Betonhaut

  Betono apdirbimo priemonė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) 1,00 g/cm³
  Spalva Balkšva
  Konsistencija Skystas
  pH-vertė Apie 9

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Betono apdirbimo priemonė, naudojama bendrosioms betono konstrukcijoms ir kelių statybos betono konstrukcijoms
  • Skirta naudojimo atvejams VM ir BM pagal TL NBM-StB 09 (skystų betono apdirbimo priemonių techninių sąlygų) reikalavimus

  Charakteristikos

  • Fiksavimo koeficientas SM ≥ 85 %
  • Atsparumo slydimui testerio (STR) vertė (sukibimas) ≥ 50 skalės padalų
  • Paruošta naudoti emulsija
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Purškiama
  • Suformuoja barjerinę plėvelę ant paviršiaus
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: mažiausiai +5 °C

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Medžiaga tepama ant matinio drėgno betono paviršiaus.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

  • Įrankiai / valymas
   • Beoriai įtaisai, žemo slėgio purškimo įtaisas

   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 6 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 150 ml/m²

  • Bendra informacija
   • Netinkama tarpiniam apdirbimui.

    Ant medžiagos paviršiaus esančius medžiagos likučius visiškai pašalinti prieš pradedant dažyti ar dengti kitas dangas.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.