Straipsnio Nr. 067505

  Combi WR

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mineraliniams paviršiams
  • AW_R_8

  Charakteristikos

  • EG_R_15
  • Paruoštas naudojimui
  • EG_R_17
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

    Valomą paviršių sudrėkinti vandeniu.

  • Apdorojimas
   • Priemonę tepti atitinkamo įrenginio pagalba.

    Priemonę įtrinti arba šepečiu mediniu pagrindu, arba šveitimui skirtu šepečiu.

    VA1_R_17

    VA1_R_18

    Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

    Iš valiklio likučių gali susidaryti kalkių nuosėdos.

    Nuvalius tamsias jungtis , jos gali pašviesėti.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti su vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai  36 mėnesius

  • Išeiga
   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Valiklis pašalina tik kalkėtus nešvarumus. Jis nešalina jokių kitų nešvarumų nuosėdų.

    Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

  • Nurodymai utilizavimui
   • PL_SR_BGT_2

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.