Prekės kodas 066601

  Clean FP

  Valymo pasta, skirta miesto nešvarumams šalinti

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Gelsva
  pH vertė (20 °C) Maždaug 5,0
  Klampumas Maždaug 1800 mPa∙s
  Pagalbinės medžiagos Vanduo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Mineralinėms statybinėms medžiagoms, išskyrus kalkinius smiltainius ir glazūruotus paviršius
  • Pašalina stiprius urbaninius nešvarumus (suodžius, dulkes, pramoninius teršalus ir t.t.)

  Charakteristikos

  • Valo itin veiksmingai
  • Pastos konsistencijos
  • Nenuteka nuo vertikalių paviršių
  • Tepti racionalų kiekį
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Priemonę tepti atitinkamo įrenginio pagalba.

    Medžiagą dar kartą apdoroti šepečiu arba gremžikliu.

    Įsigėrimo laikas 2 - 5 min.

    Neleisti priemonei pridžiūti.

    Dideliu vandens kiekiu, stipria srove intensyviai nuplauti iš apačios į viršų.

    Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.

    Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nedrėkinti iš anksto!

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

  • Įrankiai / valymas
   • Šepetys, gremžiklis, platus teptukas, lubų šepetys, volelis iš avies kailio, aukšto slėgio valymo įrenginys

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti su vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai  36 mėnesius

  • Išeiga
   • Mažiausiai 0,1 kg/m², priklausomai nuo apnašų kiekio

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Valymo priemonės likučiai gali negrįžtamai pakeisti spalvą.

    Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausinimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.

    Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.