Prekės kodas 067601

  Grünbelag-Entferner

  Specialus valiklis žalių apnašų valymui nuo terasų, akmeninių grindų ir sienų

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Po reakcijos

  Agregatinė būsena Skysto pavidalo
  pH vertė (20 °C) 7,6

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Statybinių medžiagų paviršiams iš betono, gamtinio akmens, kalkinių smiltainių, keramikos, stiklo, medienos, plastiko ir WPC

  Charakteristikos

  • Priemonė savarankiškai pašalina giliai įsigėrusius organinius nešvarumus
  • Nereikia nuplauti, poveikio laukimo laikas 24 val.
  • Priemonę galima naudoti gryną arba atskiestą vandeniu
  • Priemonės neskiedžiant užtikrinamas ilgalaikis poveikis
  • Be aktyvaus chloro
  • Negadinantis paviršiaus
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Priemonę tolygiai paskirstyti ant sauso paviršiaus ir leisti jai pradėti veikti.

    Poveikis atsiranda po 24 val., saugoti nuo lietaus ir nenuplauti vandeniu.

    Praėjus poveikio laikui paviršių nuvalyti.

    Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Besiribojančias kitas konstrukcijas ir šalia esančius dekoratyvinius augalus apsaugoti, apdengti apsaugine plėvele

  • Įrankiai / valymas
   • Laistytuvas, purškiklis

   • GR_G2_1

    Darbo įrankius iškart po darbo nuplauti vandeniu.

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Išeiga
   • Maždaug 10 ml/m² (sumaišymo santykis 1:10)

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Plovimo vandens likučių neišleisti į gruntinius vandenis

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.