Prekės kodas 067105

  Schmutzlöser

  Nešvarumų, sukietėjusio purvo, dulkių, aliejaus ir riebalų nuosėdų šalinimui skirtas tensidinis tirpalas

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Skaidrus tirpalas
  Tankis (20 °C) 1,00 kg/l
  pH vertė (20 °C) Maždaug . 11,5
  Paviršinio aktyvumo medžiaga Maždaug . 10 %

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Nešvarumų, sukietėjusio purvo, dulkių, aliejaus ir riebalų nuosėdų šalinimas
  • Mineraliniai paviršiai
  • Sritys ties grindimis ir sienomis

  Charakteristikos

  • Intensyvus plovimas
  • Labai produktyvus koncentratas
  • Mažai putų
  • Gali būti naudojamas rankiniu būdu arba įrenginių pagalba
  • Biologiškai skaidomas
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambesnius nešvarumus pašalinti mechaniškai.

    Prieš valant pagrindą sudrėkinti vandeniu.

    Priklausomai nuo užterštumo lygio, priemonę atskiesti naudojant 1:5 - 1:20 koncentraciją.

    Paskirti bandomąjį plotelį valymo efektyvumui įvertinti.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Pagal užterštumo lygį atitinkamai atskiestą priemonę naudoti su tinkamu prietaisu.

    Priemonę įtrinti arba šepečiu mediniu pagrindu, arba šveitimui skirtu šepečiu.

    Naudojant didžiaslėgį valymo įrenginį, maždaug 0,5 % priemonės turi būti pilama į aplenkimo talpyklą.

    Po to gerai nuplauti.

    Svarbu pašalinti bet kokius valymo priemonės likučius.

    Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

  • Įrankiai / valymas
   • Šepetys mediniu pagrindu, šepetys šveitimui, didžiaslėgis valymo įrenginys, garasrovinis prietaisas

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti su vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai  36 mėnesius

  • Išeiga
   • Maždaug 0,01 - 0,05 l/m², priklausomai nuo užterštumo lygio

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Valymo priemonės likučiai gali paveikti vėliau naudojamą impregnantą.

    Reikia atsižvelgti į galiojančius įstatymus ir teisinius reikalavimus.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.