Straipsnio Nr. 072505

  Primer Hydro HF

  Sutvirtinantis ir hidrofobinių savybių suteikiantis giluminis gruntas vandens pagrindu

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Išvaizda Pieno baltumo
  Tankis (20 °C) Apie 1,0 g/cm³
  Kietųjų dalelių kiekis 15 %
  Pliūpsnio temperatūra Nedegus - skiedžiamas vandeniu
  pH-vertė 8
  Pagalbinės medžiagos Vanduo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Gruntas smėliniams, mineraliniams pagrindams, pvz., P II ir P III
  • Oro sąlygų paveiktos senos, tvirtos dangos

  Charakteristikos

  • Sutvirtinantis
  • Suvienodina absorbavimo savybes
  • Vandeninis (skystas)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkimų (išskyrus miniatiūrinius įtrūkimus).

    Kenksmingos druskos turi būti pašalintos

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

   • Prieš naudojimą suplakti

    Produktą tolygiai paskirstyti teptuku arba voleliu

    Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Priklausomai nuo pagrindo sugeriamųjų savybių, priemonę atskiesti vandeniu ne daugiau nei 1:1.

    Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius

    Vengti blizgių sluoksnių.

    Tokie statybiniai defektai kaip įtrūkimai, sutrūkinėjusios siūlės, negerai atlikti sujungimai bei kylanti drėgmė turi būti pašalinti prieš pradedant naudoti priemonę.

    Šalia esantys elementai ir medžiagos, kurie neturi turėti sąlyčio su produktu, pirmiausia turi būti tinkamai apsaugoti.

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Esant +20 °C ir 65% sant. oro drėgmei, tolesnis apdorojimas galimas po 12 val.

    Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, lubų šepetys, platus teptukas

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 0,1 - 0,2 l/m² priklausomai nuo pagrindo

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Būtina atsižvelgti į galiojančius techninius reglamentus.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.