Straipsnio Nr. 073881

  Verdickungsadditiv AFM

  AFM silikono takumui keisti skirtas priedas

  variantas
  0738 | Verdickungsadditiv AFM
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) 1,05 g/cm³
  Spalva Gelsvas
  Klampumas 300 mPas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AFM silikono takumo sumažinimas, t. y. stabilumo padidinimas
  • Paviršinių formų atkartojimas teptuku nuo nelygių arba vertikalių paviršių išvengiant nutekėjimo ar susmegimo.

  Charakteristikos

  • Suriša ir didina klampumą
  • Bespalvis
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Prieš panaudojimą pakuotę gerai supurtyti arba išmaišyti jos turinį!

    AFM sutirštintoją reikiamu santykiu mentele arba maišytuvu sumaišyti su paruoštu AFM silikono mišiniu iki vientisos masės.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Mažų sutirštintojo kiekių dozavimui labiausiai tinka vienkartinio naudojimo pipetės (20 lašų = 1 g) arba vienkartiniai švirkštai.

    Esant žemoms temperatūroms AFM sutirštintojas būna klampus arba sukietėjęs, tačiau jį pakaitinus, jis vėl tampa naudojimui tinkamos skystos konsistencijos.

    Produktas reaguoja su oro drėgme.

    Panaudojus bent dalį pakuotės turinio, ši turi būti nedelsiant sandariai uždaryta.

  • Įrankiai / valymas
   • Mentelė, maišytuvas

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo valyti su skiedikliu arba teptukų valikliu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

    Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • Nuo 0,1 iki 1,5 % panaudoto AFM silikono kiekio

  • Bendra informacija
   • Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.