Prekės kodas 022001

  ZM HF [basic]

  Sukibimą gerinantis priedas mišiniams, sudarytas iš vandeninės polimerų dispersijos

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) Apie 1,08 g/cm³
  pH-vertė Apie 9,0
  Polimerų kiekis Apie 30 %
  Šlytis Iki 4 N/mm²

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Priedas šlamų, skiedinių, restauravimo skiedinių gamybai
  • Skiedinio, tinko ir restauracinės dangos savybių pagerinimui
  • Betono, cemento ir anhidrido dangų gruntavimui

  Charakteristikos

  • Sukibimo pagerinimas
  • Spaudimo tvirtumo pagerinimas
  • Lenkimo stiprumo pagerinimas
  • Atsparus hidrolizei
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, be alyvų, riebalų bei atsilupusių dalelių likučių

    Pagrindas gali būti matinio drėgnumo, bet ne šlapias

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +25 °C

   • Skiedinio savybių pagerinimas:

    Produktą praskiesti su vandeniu ir gerai išmaišyti (laikytis maišymo santykio nurodymų)

    Mišinys naudojamas maišymui su skiediniu

     

    Sukibimą gerinantis gruntavimas:

    Produktą praskiesti su vandeniu ir gerai išmaišyti (laikytis maišymo santykio nurodymų)

    Mišinys tolygiai dengiamas ant paruošto pagrindo

    Ant stipriai absorbuojančių paviršių, praėjus 24 val., galima procesą pakartoti

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Medžiagą visuomet praskiesti su vandeniu

    Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

  • Įrankiai / valymas
   • Šepetys, glaistyklė, mentelė

   • Darbo įrankius ir kitas suteptas vietas valyti nedelsiant, dar šviežios būklės, su skiedikliu V101.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Išeiga
   • Cementiniam mišiniui, šlamui : apie 0,1 - 0,2 kg/m²
    Sukibimo skiediniui: apie 1,0 kg 1 - 2 m² priklausomai nuo sluoksnio storio

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Panaudojimo pavyzdžiai

   • PnaudojimasGrūdėtumas        
    Sluoksnio storis     
    Mišinio paruošimas

    Haftfest : Vanduo

    Feinmörtel/ smulkus skiedinys
    ≤ 0,5 mm
    iki 2 mm
    1 : 1
    Haftschlämme/ sukibimo šlamas
    ≤ 1 mm
    iki 3 mm
    1 : 1
    Haftmörtel/ sukibimo skiedinys
    ≤ 2 mm
    iki ~ 5 mm
    1 : 2
    Spritzbewurf/ purškiama danga
    ≤ 4 mm
    iki ~ 6 mm
    1 : 3
    Betonersatz/ betono pakaitalas
    ≤ 4 mm
    apie 8 - 15 mm
    1 : 3
    Verbundestrich/ sujungimo sluoksnis
    ≤ 4 mm
    iki 40 mm
    1 : 4
    Feinbeton/ lygus betonas
    ≤ 8 mm
    iki 50 mm
    1 : 5
    Betono, cemento ir anhidrido dangų gruntavimui


    1 : 3
    Sandarinimo šlamo sukibimo pagerinimui


    1 : 3


  • Bendra informacija
   • Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.