Straipsnio Nr. 666631

  Epoxy ESD Color 3K

  ESD liejama danga

  Atspalvis: Žvyro pilkumo | 6666
  Atspalvis: Žvyro pilkumo | 6666
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Komp. A

  Tankis (20 °C) 1,43 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1850 mPa s

  Komp. B

  Tankis (20 °C) 1,06 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 110 mPa s

  Mišinys (3K)

  Tankis (20 °C) 1,60 g/cm³

  Po reakcijos

  Po reakcijos

  Atsparumas lenkimui 27,0 N/mm² *
  Gniuždymo stipris 31,3 N/mm² *
  Pagal Šoro D skalę (Shore D) po 28 dienų 65

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • ESD apsauginėms zonoms skirta danga

  Charakteristikos

  • Laidi / suderinama su ESD
  • Leistina mechaninė apkrova
  • Leistina cheminė apkrova
  • Sumažina slydimą
  • Ant dangos galima važiuoti su rankiniais keltuvais bei krautuvais
  • Pilnai sureagavusi medžiaga fiziologiškai nekenksminga
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Gruntuoto paviršiaus sukibimo atsparumas tempimui privalo būti ne mažesnis nei 1,5 N/mm² (mažiausia leistina individuali vertė yra 1,0 N/mm²), o leistinas atsparumas spaudimui ne mažesnis nei 25 N/mm².

    Turi būti naudojami tinkami Remmers epoksidiniai gruntai, epoksidiniai įtrūkimų užpildai arba epoksidiniai skiediniai.

   • Paruošimas

    Prieš dengiant produktą ant pagrindo, pagrindą reikia išlyginti, pvz., su glaistu, išlyginančiu įtrūkimus

    Išsamią informaciją rasite kiekvieno naudojamo produkto Techninių duomenų lape

    Pagal naujausią techninį aprašymą, paviršius dengiamas Epoxy Conductive elektrai laidžia danga, siekiant sudaryti skersinį elektrai laidų sluoksnį

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Priemonės, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +12 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

  • Įrankiai / valymas
   • Dantyta mentelė, dantyta glaistyklė, maišytuvas, spygliuotas volelis

   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankius ir kitas suteptas vietas valyti nedelsiant, dar šviežios būklės, su skiedikliu V101.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Vėsiai, sausai ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje nepradarytas pakuotes su produktu galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (komponentą A) ir 24 mėnesius (komponentą B).

  • Išeiga
   • Žiūrėti panaudojimo pavyzdžius

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • C

    Priemonę dėti ant paruošto paviršiaus ir tinkamomis priemonėmis, kaip pvz. dantyta mentelė arba dantyta glaistyklė, gerai paskirstyti.

    Galiausiai apdoroti spygliuotu voleliu (metaliniu).

    Nurodyti apytiksliai suvartojimo kiekiai nustatyti ant lygių, suniveliuotų pagrindų.

    Maždaug 2,5 - 3,0 kg/m² mišinio

  • Bendra informacija
   • Visos pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (20 °C) su standartiniais atspalviais. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis

    Besiribojančius plotus būtina dengti tik tos pačios gamybos partijos produktais, nes gali nežymiai skirtis paviršiaus atspalvis, blizgumas ir struktūra.

    Dėl juodo skersinio sluoksnio nenaudoti silpnai padengiančių atspalvių.

    Prieš pradedant naudoti elektrai laidų sluoksnį, reikia įsitikinti, kad skersinio elektros laidumo sluoksnis ir jungtys veikia tinkamai. Patikros rezultatai įtraukiami į matavimo protokolą.

    Žema oro drėgmė gali padidinti varžą ir formuojamą sluoksnį paveikti taip, kad jis būtų netolygaus storio arba storesnis, nei būtina. Taip pat dėl šios priežasties danga gali tapti visiškai nelaidžia elektros srovei.

    H_B_197

    Jeigu galima ilgalaikė drėgmė arba ilgai išliekančios vandens sankaupos, paviršius gali pabalti. Techninės dangos savybės dėl to nenukenčia.

    Optiniam vaizdui neigiamą poveikį gali turėti mažas sluoksnių storis ir žemesnė temperatūra.

    Šlifuojamo poveikio mechaninė apkrova palieka šlifavimo pėdsakus.

    Jeigu padidėja taškinė apkrova, ji gali palikti pėdsakus kietajame dangos paviršiuje.

    Jei paviršiumi juda transporto priemonės, kurių ratai yra metaliniai arba pagaminti iš poliamido, arba paviršius apkraunamas dinamine apkrova taškiniu būdu, kartais paviršiaus nusidėvėjimas gali būti intensyvesnis, nei normaliomis sąlygomis.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Paviršiaus pataisymai bei apdirbimas esamuose paviršiuose palieka matomus struktūros "perėjimus"

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, bei apie ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.