Straipsnio Nr. 667111

  Epoxy Conductive

  variantas
  6671 | Epoxy Conductive
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_62
  • AW_GR_63

  Charakteristikos

  • EG_GR_51
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Gruntuoto paviršiaus sukibimo atsparumas tempimui privalo būti ne mažesnis nei 1,5 N/mm² (mažiausia leistina individuali vertė yra 1,0 N/mm²), o leistinas atsparumas spaudimui ne mažesnis nei 25 N/mm².

    Turi būti naudojami tinkami Remmers epoksidiniai gruntai, epoksidiniai įtrūkimų užpildai arba epoksidiniai skiediniai.

   • Paruošimas

    Prieš dengiant produktą ant pagrindo, pagrindą reikia išlyginti, pvz., su glaistu, išlyginančiu įtrūkimus

    Išsamią informaciją rasite kiekvieno naudojamo produkto Techninių duomenų lape

    Prieš dengiant dangą, reikia paruošti įžeminimo elementus ir varinę juostą, atsižvelgiant į ploto dydį ir formą. Turi būti užtikrinta, kad nei vienas paviršiaus taškas nebūtų nutolęs nuo įžeminimo taško ar prie jo prijungto vario juostos ne toliau kaip 10 m.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Kietiklį (komp. B) supilti į pagrindinę masę (komp. A).

    ir maišyti su lėtaeigiu maišytuvu (apie 300-400 aps./min), kol vėl taps homogeninė masė, apie 1 min.

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodytas laikas sutrumpėja, esant žemesnei temperatūrai, nurodytas laikas pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

  • Įrankiai / valymas
   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankius ir suteptas vietas iškart po darbo plauti su vandeniu

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Neatidarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, nuo drėgmės ir šalčio apsaugotoje vietoje galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • TCL

    Medžiagą užnešti ant paruošto paviršiaus, tolygiai paskirstyti gumine mentele ir kryžmiškai suvoluoti dantytu voleliu.

    min. 0.20 kg/m² binder (depending on the substrate)

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos čia pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (esant +20 °C). Darbus atliekant statybų aikštelėje šios vertės gali nežymiai skirtis.

    Prieš pradedant naudoti elektrai laidų sluoksnį, reikia įsitikinti, kad skersinio elektros laidumo sluoksnis ir jungtys veikia tinkamai. Patikros rezultatai įtraukiami į matavimo protokolą.

    H_B_57

    H_B_58

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

    Naudojant sistemose, kurioms būtinas leidimas, duomenys pateikiami atitinkamame leidime.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, bei apie ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.