Straipsnio Nr. 455101

  Kupferlitze

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_106
  • AW_GR_139

  Charakteristikos

  • EG_GR_100
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    U1_B_18

    Prieš dengiant produktą ant pagrindo, pagrindą reikia išlyginti, pvz., su glaistu, išlyginančiu įtrūkimus

    Turi būti naudojami tinkami Remmers epoksidiniai gruntai, epoksidiniai įtrūkimų užpildai arba epoksidiniai skiediniai.

    Detalesnė informacija pateikiama atitinkamo gaminio techniniame aprašyme bei sistemos rekomendacijose.

   • Paruošimas

    Prieš dengiant dangą, reikia paruošti įžeminimo elementus ir varinę juostą, atsižvelgiant į ploto dydį ir formą. Turi būti užtikrinta, kad nei vienas paviršiaus taškas nebūtų nutolęs nuo įžeminimo taško ar prie jo prijungto vario juostos ne toliau kaip 10 m.

    U1_B_66

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose